Weź udział w III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”!

Już po raz trzeci Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, które jest unikalnym w skali kraju wydarzeniem gromadzącym w jednym miejscu przedstawicieli świata nauki, praktyki, biznesu i doradztwa oraz dającym możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nimi. Ideą wydarzenia jest przede wszystkim aktywne łączenie Partnerów Sieci SIR w celu realizacji wspólnych, mniejszych bądź większych projektów, które pozwalają osiągać zamierzone cele oraz pokonywać kolejne wyzwania związanie z wdrażaniem innowacji w sektorze rolno-spożywczym. Forum zapewni Państwu niepowtarzalną okazję do przedyskutowania tematu współpracy pomiędzy różnymi podmiotami oraz analizę potencjalnych problemów z tym związanych, a także zapoznanie się z  inspirującymi doświadczeniami i pomysłami prezentowanymi przez zaproszonych na wydarzenie prelegentów.

 

III Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” odbędzie się we Wrocławiu, w Hotelu Ibis Styles Wrocław Centrum (Plac Konstytucji 3 maja 3).

Planowany termin wydarzenia to 15-16 czerwca br. W przypadku gdy sytuacja związana z epidemią wirusa Sars-COV-2 nie pozwoli na organizację konferencji w powyższym terminie, odbędzie się ona w dniach 7-8 września br.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator zapewnia nocleg w pokojach 1-osobowych oraz wyżywienie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia, oraz miejsca parkingowe dla uczestników Forum.

 

Zainteresowanych uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych skanów formularzy karty zgłoszenia uczestnictwa oraz karty informacyjnej uczestnika  na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do 1 czerwca 2021 r.

 

Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailowo. W przypadku, gdy zgłaszający nie otrzyma ww. potwierdzenia, będzie to oznaczało, że zgłoszenie nie wpłynęło na wskazaną wyżej skrzynkę mailową. Konferencja planowana jest na 100 osób. O zakwalifikowaniu się na listę uczestników zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub mailowo, jednak nie wcześniej niż przed 7 czerwca br.

 

Osoba do kontaktu: Daria Mularczyk- Mędza, tel. 797 489 155

 

Patronat medialny:

Wiadomości Rolnicze Polska

 

Zapraszamy do udziału!

 

Pliki do pobrania:

ramowy program III Forum Sieciowanie Partnerów SIR

karta zgłoszenia uczestnictwa III Forum Sieciowanie Partnerów SIR

karta informacyjna uczestnika III Forum Sieciowanie Partnerów SIR

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja opracowana przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.