Projekty SIR zrealizowane w I kwartale 2021

Zapraszamy do zapoznania się z operacjami zrealizowanymi w I kwartale 2021 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W zestawieniu przedstawiono wiele ciekawych projektów w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tematyce:

  • innowacyjnych form prowadzenia winorośli,
  • tworzenia lokalnych Partnerstw ds. Wody,
  • ochrony środowiska naturalnego na obszarach wiejskich oraz działania na rzecz ochrony środowiska na poziomie gospodarstwa
  • innowacyjnych technologii uprawy rzepaku,
  • nowych technologii uprawy roślin bobowatych grubonasiennych oraz soi,
  • nowoczesnych technologii w uprawie maliny i jeżyny,
  • wyników innowacyjnych doświadczeń polowych,
  • nowatorskich rozwiązań w hodowli bydła mlecznego,
  • Dolnośląski Targ Rolny,
  • innowacji w chowie i hodowli bydła w Polsce i na świecie – warsztaty cięcia rogów, pielęgnacji i korekty racic.

Zestawienie operacji SIR 2021 I KWARTAŁ