Konsultacje społeczne KE do projektu rozporządzenia dot. ewidencji w produkcji ekologicznej

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne (Feedback mechanism) projektu rozporządzenia pn. Commission proposal for a delegated Regulation amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 as regards the requirements for record keeping for operators in organic production.

 

Opinie do ww. projektu można zgłaszać na stronie internetowej KE:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12529-Organic-production-Requirements-for-keeping-records 

 

Termin nadsyłania opinii: 13 kwietnia 2021 – 11 maja 2021  (północ czasu brukselskiego).