Kwietniowy newsletter EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym newsletterem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI),  koordynującego wspieranie innowacji w sektorze rolno-spożywczym na szczeblu europejskim.

 

W aktualnym numerze biuletynu można znaleźć między innymi następujące informacje:

  • Zrównoważone rolnictwo w Gujanie Francuskiej – Julien Villard od 2016 roku zajmuje się zrównoważoną uprawą tropikalną w najbardziej oddalonym regionie Unii Europejskiej. Na 3 hektarowej powierzchni założył Villandia Farm, na której buduje zrównoważony i odporny system rolniczy, z dużym naciskiem na agroleśnictwo. Wyzwania, przed którymi stoi Julien podczas uprawy roślin tropikalnych są dość podobne do wyzwań, z którymi borykają się rolnicy w Europie kontynentalnej.

 

  • Zwalczanie chwastów bez środków chemicznych – Ben Colchester jest ekologicznym rolnikiem z  Irlandii, pracującym nad ochroną gleby i środowiska oraz dostarczaniem swoim klientom zdrowych produktów. Został wybrany na eksperta w grupie fokusowej EIP-AGRI ds. niechemicznego zwalczania chwastów. Była to okazja do zebrania pomysłów na to, jak niechemiczne zwalczanie chwastów mogłoby stać się konkurencją dla stosowania herbicydów.

 

  • Raport końcowy Grupy Fokusowej EIP-AGRI ds. subtropikalnych upraw przyjaznych dla klimatu w UE –  Grupa Fokusowa współpracowała (online) przez cały rok 2020 w ww. temacie. Przyglądając się najbardziej oddalonym regionom Europy i Europy kontynentalnej, skupiono się na tym, jak promować subtropikalną dywersyfikację upraw i zintegrowane systemy produkcji roślinnej i zwierzęcej, opłacalne ekonomicznie i bardziej odporne na zmiany klimatyczne. W raporcie końcowym podano szczegółowe przykłady ilustrujące praktyki rolnicze, które zwiększają zrównoważony charakter i odporność systemów rolniczych, w tym agroekologię, agroleśnictwo i mieszane systemy produkcji rolno-hodowlanej.

 

  • Zwalczanie chorób roślin tropikalnych – wielopodmiotowy projekt Horyzont 2020 TROPICSAFE ma na celu zwiększenie i wzmocnienie dostępnych strategii zwalczania chorób prokariotycznych przenoszonych przez owady w wieloletnich uprawach tropikalnych i subtropikalnych w dziewięciu różnych regionach Afryki, Ameryki, Karaibów i Europy. Cele obejmują opracowanie zaawansowanych strategii zintegrowanej ochrony przed szkodnikami oraz opracowanie szybkich i niezawodnych metod wykrywania patogenów i identyfikacji wektorów owadów, w celu zmniejszenia kosztów i wpływu strategii ochrony roślin na środowisko.

 

  • Rolnictwo miejskie w celu zminimalizowania zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych – wielopodmiotowy projekt programu „Horyzont 2020” SiEUGreen ma na celu wzmocnienie współpracy UE-Chiny w zakresie zrównoważonej urbanizacji. Łączy nowatorskie techniki rolnicze z rozwiązaniami miejskimi o obiegu zamkniętym, aby stworzyć prężne miasta o minimalnym wpływie na środowisko i lepszym dobrobycie społecznym.

 

  • Stypendium EIT Food Innovator Fellowship 2021 –  stypendium przeznaczone dla młodych, kreatywnych i innowacyjnych ludzi, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności poprzez m.in. zaawansowane szkolenia. Jeśli masz innowacyjny pomysł, który może wpłynąć na system żywnościowy i pasjonujesz się rozwiązywaniem problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, to jest Twoja szansa! Termin składania wniosków: 14 maja 2021 r.

 

  • Climate Farmers – inicjatywa tworząca infrastrukturę umożliwiającą zwiększenie skali rolnictwa regeneracyjnego w Europie. Według współzałożyciela sieci Ivo Degna: „Rolnictwo regeneracyjne to system zasad i praktyk rolniczych, które koncentrują się na odbudowie ekosystemów przy jednoczesnym wytwarzaniu produktów wysokiej jakości”.

 

  • Seminarium EIP-AGRI: Zdrowe gleby – wydarzenie online odbywa się online w dniach 13-14 kwietnia 2021 r. i jest poświęcone wymianie praktycznych rozwiązań dotyczących problemów zdrowotnych gleby oraz omówieniu tego, co należy zrobić, aby gospodarstwa mogły im sprostać.  Wydarzenie można śledzić w mediach społecznościowych EIP-AGRI poprzez: #EIPagriSoil #MissionSoil #seminar.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej 

Do pobrania newsletter – tłumaczenie przy pomocy Google Translate