„Dolnośląski katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne” – zgłoś swój obiekt!

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu opracowuje „Dolnośląski katalog dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne”. W wydawnictwie będzie można znaleźć oferty około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. W związku z powyższym zapraszamy  właścicieli obiektów agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zainteresowanych zamieszczeniem opisu swojej oferty w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk, do zgłaszania swoich ofert.

 

Katalog powstaje w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”, realizowanej w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem wydania publikacji jest zebranie dobrych praktyk turystycznych w jednym miejscu i przedstawienie potencjału Dolnego Śląska pod kątem rozwijania usług turystycznych. Umożliwi ona zarówno wymianę kontaktów, jak i prezentację innowacji na obszarach wiejskich, a także skorzystanie z pomysłów opisanych w katalogu.

 

 

Karty zgłoszenia należy przesyłać do dnia  31 maja 2021 r. na adres wskazany w Regulaminie, udostępnionym na stronie internetowej Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

 

O zamieszczeniu oferty w Dolnośląskim katalogu decyduje liczba punktów przyznana na podstawie kryteriów dostępu, zawartych w Regulaminie. Nad prawidłowym przebiegiem rekrutacji czuwać będzie Kapituła, powołana Zarządzeniem Dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Po zakwalifikowaniu do umieszczenia w Katalogu, zostanie przygotowany opis gospodarstwa agroturystycznego, bądź zagrody edukacyjnej, na podstawie wywiadu z właścicielami oraz sesji fotograficznej.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin udostępnione na stronie internetowej DODR z siedzibą we Wrocławiu.