Omówienie wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie opracował w ramach operacji z zakresu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  publikację, w której omówienie zostały wyniki innowacyjnych doświadczeń polowych Ośrodka za rok 2020 r.

Publikacja zawiera wszystkie informacje, które dotyczą doświadczeń prowadzonych na polu OODR w Łosiowie w sezonie wegetacyjnym 2019/2020, zarówno ścisłych (PDO) jak i łanowych. Obejmują one swym zakresem nie tylko doświadczalnictwo odmianowe, ale również odmianowo – agrotechniczne i inne niezbędne dla potrzeb dobrej praktyki rolniczej.

 

W „Omówieniu wyników innowacyjnych doświadczeń polowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie za rok 2020” prezentowana jest bogata kolekcja odmian roślin uprawnych, a także nowatorskie rozwiązania agrotechniczne z wykorzystaniem do ochrony roślin preparatów z różnych grup chemicznych oraz doświadczenia nawozowe.

 

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z publikacją.

Pobierz publikację