Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych – szkolenie

Zapraszamy na szkolenie e-learningowe organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach realizacji operacji własnej pn.Cykl szkoleń e-learningowych – Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja realizowana w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Tytuł szkolenia: Mała retencja wodna w gospodarstwach rolnych wraz z przedstawieniem innowacyjnych praktyk

Szkolenie ma na celu przygotowanie merytoryczne doradców do realizacji zadań w zakresie gospodarki wodnej. Zagadnienia jakie zostaną omówione na szkoleniu to między innymi:

  • Zasoby wodne
  • Podstawowe pojęcia z zakresu małej retencji
  • Formy i rodzaje retencji w zlewni
  • Nowoczesne metody nawadniania
  • Programy wsparcia
  • Finasowanie retencjonowania wody
  • Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez system e-CDR link: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/, gdzie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, a następnie zalogować i zapisać na wybrany termin szkolenia.

Doradcy zarejestrowani w systemie e-CDR, logują się na swoje konto, następnie zapisuję na wybrany termin.

Instrukcja zapisów 

Szkolenia planowane są w terminie: 28 kwietnia – 4 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia na szkolenie można przesyłać do 23 kwietnia.

Przed uruchomieniem szkolenia, otrzymacie Państwo informację o zakwalifikowaniu, a także e-mail z danymi dostępowymi do e-learningowej platformy szkoleniowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego a.ulicka@cdr.gov.pl, lub bezpośrednio pod numerem telefonu: +48 690 543 878.

Szkolenie jest bezpłatne. Na koniec szkolenia przewidziany jest krótki test. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestniczeniu w szkoleniu.

 

Źródło: CDR w Brwinowie