Innowacyjne projekty dotyczące użytków zielonych – „LODRON” i „Bazydrill”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje dwa innowacyjne projekty w ramach działania M16  „Współpraca”, które dotyczą użytków zielonych.

Pierwszym projektem jest „LODRON” – do monitorowania plonu pastwisk i stworzenia aplikacji komputerowej ułatwiającej zarządzanie wypasem bydła, a drugi projekt „Bazydrill” ma na celu budowę innowacyjnego siewnika do podsiewu użytków zielonych. Oba projekty wykorzystują najnowsze osiągnięcia i rozwiązania technologiczne wpisując się w rozwój tzw. rolnictwa precyzyjnego i przyczyniają się do większej dbałości o środowisko.

 

W LODRON-ie wykorzystywane są bezzałogowe statki powietrzne (drony), elektroniczne herbometry, kamery multispektralne i laser (lidar). Pomiary z tych urządzeń posłużą do stworzenia i do funkcjonowania aplikacji internetowej, która wskaże rolnikowi jaki jest aktualny plon na pastwisku, ile zwierząt można na nim wykarmić i przez jaki czas.

Pozwoli to m.in:

– utrzymać odpowiednią i bardziej stabilną jakość paszy w sezonie pastwiskowym,

– ułatwi podejmowanie decyzji przy konserwacji nadmiaru paszy wyprodukowanej na pastwisku.

– oszacuje zaspokojenie potrzeb pokarmowych bydła w odniesieniu do zapotrzebowania zwierząt na suchą masę,

–  na większe wykorzystanie potencjału produkcyjnego pastwisk jako źródła paszy produkowanej bez użycia pestycydów i o właściwej strukturze, zdrowej bo bogatej w zioła i motylkowate.

 

Dzięki wynikom pomiaru plonu aplikacja ułatwi bilansowanie żywienia bydła. Szersze wprowadzenie wypasu w gospodarstwach to również dbałość o kondycję zwierząt, o zachowanie próchnicy w glebie, zmniejszenie koncentrowania odchodów w gospodarstwie i czystsze powietrze. Zwierzęta żywione na pastwisku rzadziej chorują na choroby metaboliczne, mają mniej problemów z rozrodem, wymionami i motoryką.

 

W ramach projektu przygotowywana jest również aplikacja służąca szacowaniu szkód łowieckich w uprawach kukurydzy i na użytkach zielonych.

 

Więcej informacji o projektach:

www.lodron.lodr.konskowola.pl

http://bazydrill.lodr.konskowola.pl