Materiały z warsztatów EIP-AGRI na temat rolnictwa neutralnego klimatycznie

W dniu 24 marca 2021 r. odbyły się warsztaty zorganizowane przez Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI) pn. „W kierunku rolnictwa neutralnego klimatycznie”.

 

Warsztaty odbyły się formule online i  były poświęcone tworzeniu sieci kontaktów i wymianie istniejących doświadczeń w ramach projektów dotyczących innowacyjnych rozwiązań, systemów rolniczych i praktyk przyczyniających się do optymalizacji bilansu węgla w europejskich systemach rolniczych. Temat warsztatów jest związany z głównymi priorytetami Komisji Europejskiej, a w szczególności z inicjatywą Europejskiego Zielonego Ładu, mającą na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z przedmiotowych warsztatów. Na stronie internetowej EIP-AGRI udostępnione zostały do pobrania:  filmy, prezentacje i dodatkowe dokumenty.

 

Pobierz