Ruszył nabór wniosków o wsparcie na tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw w ramach działania „Współpraca”

Uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym ruszył nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania M16 „Współpraca” – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumenty można składać  do 12 maja 2021 r. 

 

Wsparcie dotyczy realizacji przez Grupy Operacyjne EPI projektów polegających na zorganizowaniu produkcji, dystrybucji i transakcji produktów rolnych pomiędzy producentem żywności a konsumentem.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy:

1. Wniosek o przyznanie pomocy – otwórz

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy:

 • Załącznik 1 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – otwórz
 • Załącznik 2 Opis planowanej operacji – otwórz
 • Załącznik 3 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT – otwórz
 • Załącznik 4 Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz
 • Załącznik 6 Wykaz miejsc realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik 7 Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzana danych osobowych – otwórz

3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – otwórz

4. Umowa o przyznaniu pomocy – otwórz

5. Załączniki do umowy o przyznaniu pomocy:

 • Załącznik 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – otwórz
 • Załącznik  2 Plan działania Grupy Operacyjnej – otwórz
 • Załącznik 3 Wykaz miejsc realizacji operacji – otwórz
 • Załącznik 4  Informacja na temat realizowanej operacji – otwórz
 • Załącznik 5  Sprawozdanie z realizacji planu działania grupy operacyjnej – otwórz
 • Załącznik 6  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – otwórz
 • Załącznik 7  Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – otwórz
 • Załącznik 8  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – otwórz

6. Wniosek o płatność wraz z załącznikami – otwórz

7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – otwórz

8. Załącznik do instrukcji – otwórz

 

Legislacja:

Tekst jednolity rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2020r. poz. 80) – otwórz

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania “Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2399) – otwórz

 

Źródło: ARiMR