Łańcuch dostaw żywności – zaproszenie na spotkanie robocze

Zapraszamy na spotkanie robocze, organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  na którym zostaną omówione uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych, do projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

 

Kiedy i jak można wziąć udział?

30 marca br., godz. 13:00, online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy w dniu wydarzenia kliknąć link: https://bit.ly/39hilmN

 

Dla kogo?

Spotkanie przeznaczone jest dla podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych prowadzących działalność w Polsce.

 

Źródło: MRiRW