Wyniki plonowania odmian zbóż w doświadczeniach ekologicznych w sezonie 2020r.

W ostatnich latach zespół IUNG – PIB realizuje wspólnie z COBORU badania związane z oceną odmian zbóż jarych i ozimych do produkcji ekologicznej. Realizacja tego celu służy do oceny odmian pod nazwą – Ekologiczne Doświadczalnictwo Odmianowe (EDO).

W roku 2020 (drugim roku cyklu badano) podobnie jak w 2019 r. te same odmiany, a doświadczenia prowadzono w 6 punktach doświadczalnych z pszenicą ozimą, pszenżytem ozimym i żytem, oraz w 7 punktach z pszenicą jarą i w 6 punkach z owsem i jęczmieniem jarym. Należy podkreślić, że system Ekologicznego Doświadczalnictwa Ekologicznego (EDO) jest jedynym instytucjonalnym systemem oceny odmian dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

Do pobrania:

Pełna treść opracowania