Marcowy newsletter EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym newsletterem Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego na Rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI). W aktualnym numerze biuletynu można znaleźć między innymi następujące informacje:

  • Talking Chestnuts – Grupa Operacyjna z Włoch opracowuje nowe techniki monitorowania kasztanowców pod kątem bilansu węgla i zdrowego rozwoju drzew, zarówno do produkcji drewna, jak i owoców. Grupa testuje techniki odtwarzania kasztanów i ocenia ślad węglowy różnych metod zarządzania kasztanami pod względem wiązania węgla i sekwestracji w systemie glebowo-roślinnym, wykorzystania wody i pokrycia terenu.

 

  • Systemy upraw roślinnych przystosowane do zmian klimatycznych –  Niemiecka Grupa Operacyjna HUMUVATION testuje kombinację systemów uprawy i dostosowuje je do warunków klimatycznych w celu zapewnienia próchnicy i stabilności plonów. Powinny one mieć pozytywny wpływ na środowisko, klimat i produkcję żywności.

 

  • Zrównoważone systemy produkcji wołowiny – innowacyjne systemy produkcji wołowiny mogą pomóc sprostać wyzwaniom stojącym przed europejskim sektorem wołowiny, a także obawom obywateli dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Dobrze zarządzane systemy produkcji wołowiny przyczyniają się do zwiększania różnorodności biologicznej, wychwytywania dwutlenku węgla, utrzymania mikrobiomu glebowego, kształtowania krajobrazu, zapobiegania erozji i pożarom lasów. Więcej w raporcie Grupy fokusowej EIP-AGRI pracującej nad utrzymaniem i poprawą zrównoważonych systemów produkcji wołowiny w oparciu o zasady wypasu i agroekologii.

 

  • Ekologiczna uprawa soi na Węgrzech 
    ÖMKi (Węgierski Instytut Rolnictwa Ekologicznego) zarządza projektem dotyczącym rozwoju zrównoważonej, niskonakładowej ekologicznej produkcji soi, obejmującej cztery farmy soi. Badane są zarówno podstawy biologiczne, jak i techniki uprawy ekologicznej produkcji soi, w celu analizy, w jakim stopniu rolnictwo ekologiczne może zwiększyć zarówno wielkość, jak i plony oraz zmniejszyć wahania tych plonów.

 

Ponadto w biuletynie znajdują się także informacje dotyczące innych bieżących działań Punktu Kontaktowego EIP-AGRI, efektów prac Grup Fokusowych EIP-AGRI oraz planowanych wydarzeń, jak również możliwości finansowania działań związanych z wdrażaniem innowacji.

 

Do pobrania newsletter w oryginalnej wersji językowej 

Tłumaczenie przy pomocy Google Translate