Lokalne Partnerstwa ds. Wody – film informacyjny

Przygotowanie polskiego rolnictwa na trwające zmiany klimatyczne jest zadaniem niezwykle potrzebnym i wymagającym zaangażowania nie tylko administracji wszystkich szczebli, ale przede wszystkim samych użytkowników wód, których decyzje bezpośrednio wpływają na ilość i jakość wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wobec panujących susz i braków wody, staje się ona dobrem wspólnym i to dobrem o znaczeniu strategicznym i w tym kontekście jej zasoby powinniśmy traktować jak dziedzictwo, ponieważ od naszych działań w gospodarowaniu wodą będzie zależała jakość życia dzisiejszego i przyszłych pokoleń zamieszkujących polską wieś.

Aby wspierać racjonalne gospodarowanie zasobami wody jednostki publicznego doradztwa rolniczego wspólnie realizują projekt pn. Lokalne Partnerstwa ds. Wody. Głównym celem projektu jest zastosowanie podejścia terytorialnego dla łagodzenia problemów związanych z zarządzaniem wodą na obszarach wiejskich. Jego istota polega na stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy istotnymi podmiotami mającymi wpływ w tym zakresie, poprzez utworzenie lokalnych partnerstw (LPW). Jako obszar działania LPW przyjęto powiat reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie (w tym jednostki samorządowe szczebla powiatu i gminy).

Aby przybliżyć ten projekt społeczeństwu zrealizowaliśmy film pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody” pokazujący cele i przyczynę powołania LPW, łączących lokalne społeczności związane z gospodarką wodną jako dobrem wspólnym. Przedstawione w filmie LPW jest jednym z najlepiej funkcjonujących Partnerstw w Polsce. Bohaterem filmu jest koordynator LPW w powiecie kolskim, będący pracownikiem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz  zaangażowani w pracę Partnerstwa przedstawiciele samorządów terytorialnych, spółki wodnej oraz Wód Polskich. Z filmu dowiadujemy się o dotychczas analizowanych potrzebach wodnych na danym terenie, zebraniu pomysłów na działania w zakresie gospodarki wodą i opracowaniu wniosków, które będą służyły wypracowaniu wytycznych do powołania LPW w kolejnych powiatach Wielkopolski.

Zobacz film