Potencjał gospodarstw demonstracyjnych jako formy transferu wiedzy i innowacji

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje konferencję pt. Potencjał gospodarstw demonstracyjnych jako formy transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, realizowaną jako operacja własna SIR w Programie Operacyjnym KSOW na lata 2020-2021, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Konferencja odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 r., w formie zdalnej, początek godz. 9.00.

Celem konferencji jest wzmocnienie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces powstawania krajowej sieci gospodarstw demonstracyjnych, popularyzowanie korzystania z demonstracji i pokazów w gospodarstwach rolnych a także udostępnianie informacji o działaniu „Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”. Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zapraszamy do udziału w konferencji osoby zawodowo związane z rolnictwem – przedstawicieli doradztwa rolniczego, instytutów naukowych i uczelni, rolników, nauczycieli szkół rolniczych, przedstawicieli organizacji zrzeszających producentów rolnych i inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Spotkanie w formie online odbędzie się na platformie Zoom CDR Brwinów. Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o rejestrowanie się, w terminie do 18 grudnia br., poprzez kliknięcie linku do rejestracji: https://konferencja.cdr.gov.pllink zewnętrzny oraz wypełnienie pól, które się wówczas otworzą. Pod linkiem znajdziecie Państwo również program konferencji. Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo na wskazany w formularzu adres e-mailowy link dostępu do konferencji.