Film „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo-filmową prezentującą praktyczne działania w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi na poziomie gospodarstwa. Film powstał w ramach Operacji własnej Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich.

Film przedstawia wizytę w gospodarstwie Pana Henryka Pawelca, specjalizującego się rolnictwem precyzyjnym i wizyty w Biogazowni III generacji w Zakładzie Doświadczalnym w Przybrodzie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pan Henryk Pawelec przybliżył nam idee stosowania technologii informatycznych, które umożliwiają uzyskanie wysokich plonów przy minimalizacji kosztów, a co najważniejsze ograniczeniu skażenia środowiska.

Profesor Jacek Dach przedstawił nam działanie biogazowni z nowatorską dwustopniową fermentacją opartą na polskich rozwiązaniach technologicznych wynikające z połączenia nauki z wiedzą praktyczną. Biogazownia, której sprawność wynosi 97% to typ gospodarki zamkniętej, gdzie odpad staje się cennym surowcem i dzięki której unikamy emisji blisko 7 tys. ton CO2 do atmosfery rocznie. Idea wynikała z potrzeby zmniejszenia oddziaływania hodowli zwierząt na środowisko. To jest przyszłość gospodarki rolnej i przeciwdziałanie zmianą klimatu.

Link do relacji wideo.