Profesjonalna Produkcja Ziemniaka

Tytuł Operacji: Profesjonalna Produkcja Ziemniak

Cel operacji: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Efektem realizacji operacji będzie wydanie Poradnika Profesjonalna Produkcja Ziemniaka w nakładzie 3 000 szt.

Publikacja ma zwrócić uwagę i syntetycznie przybliżyć wiedzę wszystkim rolnikom – producentom ziemniaka, ale także handlowcom, przetwórcom oraz służbom doradczym i instytucjom nadzorującym funkcjonowanie sektora ziemniaczanego w zakresie dotyczącym współczesnych problemów produkcji i obrotu tego cennego warzywa oraz jego znaczenie dla polskiego rolnictwa, dla przetwórstwa spożywczego i skrobiowego, a także w handlu krajowym i obrocie międzynarodowym. We współczesnym świecie, ziemniak zajmuje bardzo ważną pozycję, bo czwarte miejsce tuż po pszenicy, ryżu i kukurydzy jako źródło pożywienia dla ludności. Jest uprawiany na wszystkich kontynentach, a globalizacja handlu żywnością określiła dla ziemniaka jego dalszą niekwestionowaną dobrą perspektywę.

Opracowana publikacja zostanie udostępniona na stronie internetowej CDR w Brwinowie, a także rozesłana do 16 ośrodków Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Krajowej Izby Rolniczej, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej oraz Stowarzyszanie Polski Ziemniak. Ponadto osoby zainteresowane będą mogły otrzymać publikacje w CDR Brwinów.

 

Publikacja dostępna na stronie

https://cdr.gov.pl/transfer-wiedzy/broszury-publikacje/3557-wedzarnia-centrum-praktycznego-szkolenia-w-zakresie-malego-przetworstwa-2