Konferencja „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu w dniu 2 grudnia 2020 roku zaprasza na konferencję w formie webinarium pn. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie.

Głównym celem wydarzenia jest przekazanie wiedzy i informacji na temat racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi w produkcji rolniczej, w tym m.in. sposoby ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego do wód oraz powietrza, racjonalne nawożenie oraz zrównoważone gospodarowanie glebą, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie rolnym czy ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych.

 

 

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, pracowników administracji rządowej, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną ilość osób w systemie webinarium o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać/rejestrować do dnia 27 listopada 2020r. pod adresem: https://wydarzenia-cdrradom.clickmeeting.com/racjonalne-gospodarowanie-zasobami-naturalnymi-w-rolnictwie/register

Po przesłaniu karty zgłoszenia każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma na pocztę elektroniczną link do szkolenia i hasło.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Mateusz Sękowski tel. 500 433 867, e-mail: m.sekowski@cdr.gov.pl

Do pobrania:

Harmonogram