Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19

W imieniu Komisji Europejskiej zapraszamy do uczestnictwa w badaniu ankietowym pn.: „Kwestionariusz dla uczestników poszczególnych etapów łańcucha żywnościowego dotyczący efektów epidemii COVID-19”. Ankieta, skierowana do rolników i przedsiębiorstw działających na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, znajduje się pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Business_operators  natomiast ankieta skierowana do organizacji, związków i stowarzyszeń reprezentujących interesy takich rolników i firm łańcucha żywnościowego, zamieszczona została pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Other_operators

Termin przeprowadzenia badania upływa w dniu 30 listopada br.

Wszelkie pytania można kierować na adres JRC-D4-COVID19@ec.europa.eu