Majowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Produktywność i zrównoważony rozwój karczochów. Aby zaoferować rolnikom w Toskanii nową możliwość uzyskania dochodu dzięki gruntom, które są mniej wydajne lub już straciły swą wydajność, włoska grupa operacyjna GO CARD promuje tworzenie i rozwój rolno-przemysłowego łańcucha dostaw opartego na uprawie karczochów. „Zarówno nasiona karczocha (na olej, wykorzystywany w przemyśle opartym na biopaliwach) jak i biomasa (w celu uzyskania celulozy i hemicelulozy) mogą być przetwarzane i stać się źródłem dochodów” – mówi Fabrizio Filippi z regionalnej organizacji rolniczej Coldiretti Toscana.
  • EIP-AGRI a biogospodarka o obiegu zamkniętym. Sieć EIP-AGRI wspiera rolników, promując biologiczne możliwości obiegu dostosowane do ich potrzeb oraz dzieląc się innowacyjnymi technologiami i praktykami. Warsztaty takie jak „Budowa nowych łańcuchów dostaw biomasy dla gospodarki opartej na biologii” i „Możliwości dywersyfikacji gospodarstw w gospodarce o obiegu zamkniętym” już pobudziły wprowadzanie takich innowacji. Wszystkie te działania zgromadziły ekspertów z całej Europy o różnych zawodach, od rolników, naukowców, agrobiznesu po władze regionalne.
  • Małe biogazownie rolnicze. „Biogaz stanowi doskonałą okazję do bezpośredniego działania w gospodarstwie rolnym w celu zmniejszenia wpływu zmian klimatu związanych z rolnictwem” – mówi Seán Finan, dyrektor generalny irlandzkiego stowarzyszenia bioenergii (IrBEA) i lider projektu odpowiedzialnego za program demonstracyjny małych biogazowni (SBDP). SBDP przeprowadzi testy, aby zrozumieć, w jaki sposób produkcja biogazu za pomocą modelu gospodarki o obiegu zamkniętym może prowadzić do poprawy równoważonego rozwoju na poziomie gospodarstwa.
  • Grupy operacyjne EIP-AGRI zajmujące się biogospodarką o obiegu zamkniętym. Katalog projektów innowacyjnych EIP-AGRI obejmuje 27 projektów, w tym grupy operacyjne, które zajmują się biogospodarką o obiegu zamkniętym. Ponad 70 grup operacyjnych pracujących nad biogospodarką o obiegu zamkniętym jest dostępnych w bazie danych grup operacyjnych EIP-AGRI (aktualizacja 13 marca 2020 r.).
  • Biogospodarka i działania w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich. Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) posiada grupę tematyczną ds. „Biogospodarki i działań w dziedzinie klimatu na obszarach wiejskich”, która koncentruje się na wyzwaniach i szansach dla biogospodarki na obszarach wiejskich. Grupa „zbada rodzaje działalności w ramach łańcuchów wartości biogospodarki wiejskiej, które zapewniają najbardziej znaczące korzyści klimatyczne. Określi, w jaki sposób takie działania mogą być wspierane teraz, a także w przyszłości, poprzez odpowiednie interwencje w ramach planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej na okres po 2020 r. ” Został uruchomiony portal prezentujący tę pracę.
  • Leśna sieć biogospodarki. Forest Bioeconomy Network (ForBioeconomy) to nowo utworzona sieć badawcza, która koncentruje się przede wszystkim na biogospodarce leśnej w kontekście północnej Europy, zajmując się zarówno różnorodnością regionalną, jak i pojawiającymi się wyzwaniami i możliwościami. Będzie prowadzić działania w dziedzinie badań i tworzenia sieci wiedzy, budowania zdolności i budowania mostów poprzez współpracę naukową.
  • Konsorcjum Biobased Industries. Biobased Industries Consortium (BIC) to organizacja non-profit założona w 2013 roku w celu reprezentowania sektora prywatnego w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) z Wspólnym Przedsięwzięciem BBI Komisji Europejskiej. Członkowie BIC pokrywają cały łańcuch wartości oparty na biologii, a jego misją jest budowanie innowacyjnych łańcuchów wartości opartych na biologii poprzez opracowywanie nowych technologii biorafinacji, optymalizację wykorzystania surowców oraz tworzenie korzystnego klimatu biznesowego i politycznego w celu przyspieszenia akceptacji rynkowej produktów biologicznych.
  • Działania w zakresie odporności obszarów wiejskich w czasach COVID-19. Projekt RURITAGE („Horyzont 2020”) zachęca do dzielenia się innowacyjnymi działaniami w trakcie globalnego kryzysu pandemicznego w celu zwiększenia i wzmocnienia odporności społeczności wiejskich. Obszary wiejskie, będąc dotknięte kryzysem i stojąc przed wyzwaniami zaostrzonymi przez mniejszą dostępność zasobów oraz problemy z izolacją, są jednocześnie bardzo innowacyjne, realizując projekty, wzmacniając wartość lokalnych zasobów poprzez wzajemne wsparcie i współpracę. RURITAGE współtworzy zbiór działań wiedzy, umiejętności, pomysłów i zasobów odporności społecznej w całej Europie i na całym świecie.
  • Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na wybuch COVID-19. Znajdź tutaj wszystkie informacje, w tym wiadomość wideo od przewodniczącego Komisji Europejskiej.
  • Magazyn Agrinnovation. Szósta edycja magazynu EIP-AGRI zawiera sekcję dotyczącą możliwości w biogospodarce o obiegu zamkniętym. Odkryj projekty takie jak AgriMax (BBI JU). Przekształcanie odpadów roślinnych i spożywczych w produkty biologiczne: Włoska Grupa Operacyjna FLAMBE opracowuje rozwiązania, które przekształcają obornik świński w energię odnawialną i zrównoważony nawóz, który poprawia zdrowie gleby, oraz wieloaspektowy projekt Horizon 2020 AgroCycle wykorzystuje strumienie odpadów z sektora rolno-spożywczego od pola do stołu.  Pobierz magazyn tutaj.

Link do majowego wydania newslettera EIP-AGRI: https://mailchi.mp/eip-agri/newsletter-on-agriculture-innovation-edition-81-may-en