Kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się ze kwietniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

Komisja Europejska koordynuje wspólną europejską reakcję na wybuch pandemii COVID-19. Wszystkie informacje, w tym przekaz wideo od przewodniczącej Komisji Europejskiej, dostępne są  tutaj.

 • Aplikacja do ochrony roślin w winnicach. Ważne jest, aby poprawić zrównoważone stosowanie środków ochrony roślin, zmniejszając ryzyko i wpływ stosowania pestycydów na zdrowie ludzi i środowisko. Hiszpańska grupa operacyjna APPVID opracowała aplikację mobilną, aby umożliwić plantatorom dostęp do bezstronnego wsparcia w podejmowaniu decyzji dotyczących aplikacji fitosanitarnych w winnicach.
 • Zdrowie upraw a odporność na pestycydy. Według Roba Edwardsa z brytyjskiej grupy operacyjnej Crop Health North, w której rolnicy i naukowcy przeprowadzają próby w celu porównania skuteczności produktów syntetycznych i „biologicznych” w zwalczaniu chorób różnych odmian pszenicy, a także plonów i jakości, istnieje obecnie wiele obaw dotyczących wpływu konwencjonalnych chemicznych pestycydów na środowisko i zdrowie oraz rosnącą odporność szkodników i patogenów na pestycydy, których obecnie używamy.
 • Działania EIP-AGRI związane ze zdrowiem roślin. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin. Ma on na celu „podniesienie globalnej świadomości na temat tego, jak ochrona zdrowia roślin może pomóc położyć kres głodowi, zmniejszyć ubóstwo, chronić środowisko i pobudzić rozwój gospodarczy”.
 • Innowacje w testowaniu odmian roślin. Projekt INVITE w ramach Horyzontu 2020 ma na celu promowanie odmian, które są bardziej dostosowane do praktyk zrównoważonego zarządzania i są bardziej odporne na zmiany klimatu. INVITE wykorzystuje najnowsze technologie w celu poprawy wydajności testowania odmian, aby zharmonizować i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju.
 • Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych. Finansowany ze środków Unii Europejskiej @nEUROSTRESSPEP opracował bardziej ekologiczne sposoby kontrolowania populacji owadów szkodników, przy jednoczesnym zachowaniu pożytecznych owadów, takich jak pszczoły miodne
 • Wydarzenia EIP-AGRI przełożone ze względu na pandemię COVID-19. Seminarium: „Plany strategiczne Wspólnej Polityki Rolnej: kluczowa rola systemów wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS) w państwach członkowskich”, pierwotnie zaplanowane na 22–23 kwietnia w Warszawie, zostało przełożone na 17-18 września 2020. Uwaga: to wydarzenie odbywa się wyłącznie na zaproszenie. Więcej informacji tutaj. Warsztaty „W kierunku rolnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla” miały początkowo odbyć się w Estonii w dniach 17–18 czerwca 2020r., ale zostały przełożone i odbędą się w dn. 9–10 września 2020r. Termin zaproszenia do wyrażenia zainteresowania przedłużono do 20 kwietnia 2020 r.
 • Zaproszenie na seminarium: „Zdrowe gleby dla Europy”. W dniach 7-8 października 2020 r. EIP-AGRI organizuje w Portugalii seminarium „Zdrowe gleby dla Europy: zrównoważone zarządzanie poprzez wiedzę i praktykę”. Poszukujemy rolników, leśników, badaczy, doradców i innych osób zaangażowanych w grupy operacyjne, projekty badawcze „Horyzont 2020” lub inne innowacyjne projekty. Osoby zaangażowane w zrównoważone praktyki zarządzania glebą w celu zachowania zdrowia gleby są proszone o zgłoszenie się przed 14 maja 2020r. Wszystkie aktualizacje dostępne są na stronie wydarzenia.
 • Szkodniki i choroby drzewa oliwnego. Ponad 750 milionów drzew oliwnych jest uprawianych na całym świecie, z czego 95% w regionie śródziemnomorskim. Kilka owadów, patogenów i nicienia wpływa na drzewa oliwne, zagrażając produkcji oliwek. Grupa fokusowa EIP-AGRI zbadała praktyki zrównoważonego rolnictwa, w tym stosowanie niechemicznych pestycydów do zwalczania głównych chorób i szkodników zagrażających produkcji oliwek w UE. Raport końcowy dostępny tutaj.
 • Ograniczanie strat żywności w gospodarstwie. Straty w gospodarstwie mogą przekraczać 10% całkowitej produkcji. Mogą one wystąpić z wielu powodów, takich jak nieefektywne operacje rolnicze, trudności z wypełnianiem kontraktów produkcyjnych i brak świadomości, a w konsekwencji nieodpowiednie zgłaszanie (kategoryzowanie) takich strat. Grupa fokusowa EIP-AGRI ds. „Ograniczania strat żywności w gospodarstwie” właśnie opublikowała swój raport, w którym wskazano główne praktyki i technologie w gospodarstwie, które mogą zminimalizować straty żywności. Dowiedz się o nich więcej z raportu końcowego.
 • Od grupy operacyjnej do uzyskania końcowego wpływu. Seminarium „EIP-AGRI: od grupy operacyjnej do uzyskania końcowego wpływu” zgromadziło uczestników z całej Europy do Spoleto we Włoszech w październiku 2018 r. Wydarzenie to było miejscem do dyskusji na temat rozwiązań ułatwiających wdrożenie EIP-AGRI i inteligentniejsze raportowanie. Uczestnicy dzielili się pomysłami na wspieranie projektów Grupy Operacyjnej oraz stymulowanie rozpowszechniania i wdrażania wyników.

DZIAŁANIA SIECIUJĄCE EIP-AGRI

 • Pakiet wyników programu „Horyzont 2020”: Ochrona roślin w celu ochrony naszej przyszłości. Poprawa zdrowia roślin może przyczynić się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważenia produkcji podstawowej na poziomie ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Pakiet wyników CORDIS prezentuje niektóre z najnowocześniejszych projektów w czołówce działań badawczych i innowacyjnych dotyczących zdrowia roślin, w tym 10 projektów „Horyzont 2020”.
 • Walka o ocalenie drzew oliwnych w Europie przed chorobami. Xyella fastidiosa, choroba roślin rozprzestrzeniająca się przez owady wysysające soki, wyniszcza sady z oliwek i owoców w południowej Europie, ale naukowcy zbliżają się do powstrzymania jej rozprzestrzeniania za pomocą glinek odpychających owady, barier wegetatywnych i analizy genetycznej. Projekt XF-ACTORS w ramach programu „Horyzont 2020” pracuje nad poprawą zapobiegania, wczesnego wykrywania i kontroli Xyella fastidiosa. Cały artykuł dostępny jest w unijnym magazynie badawczo-innowacyjnym Horizon.
 • I2connect – łączenie doradców w celu zwiększenia innowacyjności. Projekt i2connect programu Horyzont 2020 „Łączenie doradców w celu zwiększenia interaktywnych innowacji w rolnictwie i leśnictwie” ma na celu zwiększenie kompetencji doradców w europejskim rolnictwie i leśnictwie. Koordynator projektu Sylvain Sturel, mówi, że „I2connect zidentyfikuje aktorów i inspirujące przykłady w całej Europie, wyszkoli trenerów i doradców w zakresie wspierania innowacji oraz stworzy sieć wspierającą te działania w perspektywie długoterminowej.”
 • Zostań ewaluatorem programu „Horyzont 2020”. Czy jesteś ekspertem w swojej dziedzinie i chciałbyś oceniać propozycje projektów w ramach programu „Horyzont 2020”? Komisja Europejska i jej Agencja Wykonawcza ds. Badań poszukują w szczególności ekspertów w podejściach wielostronnych z doświadczeniem sektora publicznego lub prywatnego. Rejestracja możliwa tutaj.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

 • Technologie satelitarne w celu poprawy rolnictwa i zmniejszenia wpływu na środowisko. Nagroda Farming by Satellite nagradza młodych innowatorów badających wykorzystanie technologii satelitarnych w celu poprawy rolnictwa i zmniejszenia wpływu na środowisko. Młodzi rolnicy, młodzi naukowcy i młodzi profesjonaliści w wieku poniżej 32 lat pracujący nad nowymi pomysłami i innowacjami wykorzystującymi systemy satelitarne mogą nadsyłać swoje zgłoszenia przed 15 czerwca 2020r. Kilka nagród do 5000 € dla ogólnego zwycięzcy. Dowiedz się więcej tutaj.
 • Nawigacja satelitarna w życiu codziennym. Galileo Masters to konkurs innowacyjny, który co roku nagradza najlepsze usługi, produkty i pomysły biznesowe wykorzystujące nawigację satelitarną w życiu codziennym. Jego misją jest pobudzanie rozwoju aplikacji rynkowych opartych na technologiach nawigacji satelitarnej. Przykłady zastosowań w rolnictwie i leśnictwie można znaleźć tutaj. Zgłoszenia należy przesłać do 30 czerwca 2020r. Więcej informacji tutaj.
 • Zaproszenia do składania wniosków LIFE 2020. Program LIFE jest unijnym instrumentem finansowania działań na rzecz środowiska i klimatu. Dostępnych jest ponad 450 mln EUR, a zaproszenie zostało podzielone na 2 podprogramy: 1. Środowisko (ochrona przyrody i różnorodność biologiczna, środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami, zarządzanie i informacja o środowisku) oraz 2. Działania w dziedzinie klimatu (łagodzenie zmiany klimatu, zmiana klimatu dostosowanie, zarządzanie klimatem i informacje). Terminy zostały przedłużone do lipca 2020r.

Link do kwietniowego wydania newslettera EIP-AGRI tutaj.