Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologii (EthicsGroup_EU) wzywa do zjednoczenia wysiłków i solidarności na szczeblu europejskim i globalnym.

Pandemia koronawirusa będzie miała wpływ na nasze społeczeństwa długo po bezpośrednich skutkach wirusa.

Badania i innowacje nad COVID-19 zbliżyły cały świat naukowy na olbrzymią skalę, skupiając się z zapałem i bez precedensu na jednym celu. Otwarte podejście do zdobyczy naukowych oraz praktyki wolnego dostępu do danych w tym zakresie w znacznym stopniu wspierają globalne dążenie do dokonania przełomu w badaniach nad szczepionką. Wydawcy akademiccy otwierają swoje zastrzeżone skarbnice wiedzy, czasopisma i gazety zrzekają się z pobierania opłat subskrypcyjnych w obliczu walki z COVID-19. Dlatego też właśnie przed nauką, nowymi technologiami oraz innowacjami otwierają się wielkie możliwości oraz nakładana jest też odpowiedzialność za udzielenie takiego wsparcia, które sprosta obecnym wielkim wyzwaniom.

Tym, co często sprawia wielką różnicę w nauce i technologii jest nieustanne dążenie do czegoś co na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwe i niewykonalne. Cenione przez nas wartości służą nam nie tylko jako bardzo potrzebny barometr moralny, ale też wskazują nam również na sprzeczne obowiązki i wymagania, które mogą uruchomić kreatywny mechanizm innowacyjnych rozwiązań i zachęcić nas do wykonania bezprecedensowego wysiłku. Dlatego musimy ostrożnie pochodzić do argumentów typu „nie ma alternatywy”.

Ta pandemia dostarczyła już wiele konkretnych przykładów innowacji technologicznych wynikających z niechęci akceptacji dokonywania tragicznych wyborów gdy brakuje sprzętu medycznego lub gdy jego funkcjonalność jest ograniczona. W ciągu jednego tygodnia niektórzy opracowali aplikacje, które ludzie mogą pobrać na swoje telefony, aby mieć aktualny dostęp do informacji o zdrowiu publicznym bez lokalizacji geograficznej ani śledzenia.

Musimy przeżyć tę obecną pandemię i żyć dalej po jej zakończeniu. Musimy stawić czoła tej trudnej sytuacji okazując siłę, wzajemną troskę i solidarność – czyli zaaplikować sobie taką społeczną szczepionkę, która będzie towarzyszyła nam w poszukiwaniu szczepionki na COVID-19 i zarazem będzie miała trwały charakter. Taką szczepionkę, która zapewnia odporność, trwały solidarny rozwój społeczny i gospodarczy oraz trwałą odporność na obojętność.

Cały tekst (w wersji angielskiej) dostępny tutaj: http://europa.eu/!xp99nG

fot. kATHRYN rOZIER, Pixabay