Koronawirus: Komisja zapowiada dalsze środki na wsparcie przemysłu rolno-spożywczego

Komisja Europejska ogłasza nowy zestaw środków mających na celu pomoc dla sektora rolno-spożywczego w tym niespotykanym kryzysie po wybuchu pandemii koronawirusa.

Zaproponowana 2 lutego 2020 przez Komisję Europejską inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na pandemię koronawirusa (Coronavirus response investment initiative plus (CRII+) wprowadza wyjątkową elastyczność i uproszczenia w wykorzystaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W odniesieniu do EFRROW, CRII + będzie wspierać rolników, obszary wiejskie i kraje członkowskie UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu tych funduszy, w tym poprzez:

  • elastyczność w korzystaniu z instrumentów finansowych: rolnicy i inni beneficjenci rozwoju obszarów wiejskich będą mogli korzystać z niektórych pożyczek lub gwarancji w wysokości do 200 000 EUR na korzystnych warunkach, takich jak bardzo niskie stopy procentowe lub korzystne harmonogramy płatności.
  • realokację środków: kraje UE będą mogły korzystać z pieniędzy niewykorzystanych w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), zamiast odsyłać je z powrotem do budżetu UE. Pieniądze nadal będą musiały zostać wykorzystane w ramach odpowiedniego PROW.
  • odroczenie przedłożenia rocznych sprawozdań: termin dla krajów członkowskich UE na przedłożenie tych sprawozdań z realizacji ich PROW jest przesunięty, co daje władzom krajowym więcej czasu na ich przygotowanie.
  • zmiany umów o partnerstwie nie są wymagane: kraje UE nie będą musiały zmieniać umów o partnerstwie w celu modyfikacji swoich PROW, niektóre procedury administracyjne zostają zniesione.

Oprócz środków bezpośrednio związanych z EFRROW, Komisja Europejska w ramach CRII + proponuje dalszą elastyczność i uproszczenie innych instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR):

  • Wydłużenie terminu składania wniosków o płatności w ramach WPR: termin zostanie wydłużony o miesiąc, tj. z 15 maja do 15 czerwca 2020r., Dając rolnikom więcej czasu na wypełnienie wniosku zarówno o płatności bezpośrednie, jak i płatności na rozwój obszarów wiejskich.
  • Wyższe zaliczki na płatności: w celu zwiększenia przepływów pieniężnych rolników Komisja zwiększy zaliczki na dopłaty bezpośrednie (z 50% do 70%) i płatności na rozwój obszarów wiejskich (z 75% do 85%). Rolnicy zaczną otrzymywać te zaliczki od połowy października.
  • Ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu i swobody w zakresie wymogów dotyczących terminów: kraje członkowskie UE muszą przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia spełnienia warunków kwalifikowalności. Jednak w obecnych wyjątkowych okolicznościach zasadnicze znaczenie ma zminimalizowanie fizycznego kontaktu między rolnikami a inspektorami przeprowadzającymi kontrole. Środek ten pomoże zmniejszyć obciążenia administracyjne i uniknąć niepotrzebnych opóźnień.

Obecnie podejmowane są ostateczne kroki prawne w celu przyjęcia wspomnianych powyżej środków.

Więcej tutaj: https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-commission-announces-further-measures-support-agri-food-sector-2020-apr-02_en