Rekrutacja do projektu EIT Food RIS Fellowships 2020 wystartowała!

Uniwersytet Warszawski poszukuje studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w branży spożywczej, by zaoferować im 3-6-miesięczny płatny, zagraniczny staż w topowych firmach z sektora rolno-spożywczego.

DLA KOGO: magistranci, doktoranci, studenci studiów podyplomowych, absolwenci max. 2 lata po ukończeniu studiów
CO MOŻNA ZYSKAĆ: 3-6-miesięczny płatny staż u partnerów konsorcjum EIT Food (korporacjach, start-upach i instytutach badawczych) w wysokości 1350€ (RIS Fellowships – MSc) lub 2000€ (RIS Talents – Ph.D.)
TERMIN REKRUTACJI: 31 Marca 2020r.

Dowiedz się więcej tutaj

Projekt jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, finansowany ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – EIT, na zasadach Horyzontu 2020.