Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy

Jest to trzyletnia autorska operacja w ramach projektu opracowanego przez dr Barbarę Baj Wójtowicz we współpracy w zakresie nasadzeń z prof. dr hab. Ewą Osińską z SGGW na potrzeby Gospodarstwa Rolnego oraz ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o. Operację wdrażaną przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca” realizuje już od 12 czerwca 2018 roku Grupa Operacyjna „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” w gospodarstwie Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce oraz w firmie ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o. Grupa Operacyjna składa się z Gospodarstwa Rolnego Barbary Baj Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka sp. z o.o., Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz Instytutu Uprawy Nawożenia oraz Gleboznawstwa w Puławach.

Głównym celem operacji jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym i produkcją za pomocą nowego systemu oraz modelu przetwórstwa w wyniku, którego powstaną dwa końcowe nowe produkty, które zostaną wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.

Rezultatem realizacji operacji będzie m.in.:

  • opracowanie i wdrożenie nowego produktu w postaci herbatki z suszonych owoców (z gatunków dotychczas nie stosowanych w takim przetwórstwie);
  • opracowanie i wdrożenie nowej praktyki – agrotechniki uprawy polegającej na: wprowadzeniu do uprawy w polikulturze (techniką agro – leśną) z czarnym bzem oraz różą owocową (pomarszczona i dzika) roślin cieniolubnych dzikorosnących będących gatunkami zagrożonymi i/lub chronionymi tj. miodunka plamista, malina moroszka i przetacznik leśny;
  • opracowanie i wdrożenie nowej praktyki – agrotechniki monokultury w celu wprowadzenia do uprawy roślin dzikorosnących tj. pokrzywa zwyczajna, rzepik pospolity, ostrożeń warzywny;
  • opracowanie i wdrożenie nowej metody organizacji i zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym dzięki stworzeniu systemu GIS dla gospodarstwa;
  • opracowanie i wdrożenie nowej metody organizacji i zarządzania produkcją (w tym badanie emisyjności, opłacalności, sposobów suszenia i parametrów urządzeń suszących) w mikroprzedsiębiorstwie;
  • opracowanie i wdrożenie udoskonalonej metody marketingu nowych produktów wytworzonych w oparciu o nową agrotechnikę, nową metodę organizacji i zarządzania

 

Więcej informacji o tym ciekawym projekcie dostępne jest tutaj.