Nowe odmiany buraka cukrowego w 2019 r.

W Krajowym Rejestrze znajduje się dość długa lista odmian buraka cukrowego i ma tendencję wzrostową. W roku 2018 do Krajowego Rejestru odmian roślin rolniczych wpisano 116 odmian buraka cukrowego. Obecnie na tej liście znajduje się 129 odmian buraka cukrowego z czego 25%  to odmiany krajowe, resztę stanowią odmiany zagraniczne.
W 2019 roku Centralny Ośrodek Badania odmian roślin uprawnych zarejestrował 17 nowych odmian, w tym 2 odmiany polskie – Jantar i Klara oraz 15 zagranicznych: Bielik, BTS 1125 N, Coati, Everest, FD Benji, FD Drift, FD Glisse, FD Raid, Fronta, Hubertus, Moringa, Opoka, Stepanka KWS, Valzer, Wojownik.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystyka odmian buraka cukrowego wpisanych do Krajowego Rejestru w roku 2019. Wszystkie odmiany są diploidalne, z deklarowaną odpornością na rizomanie. Nowe odmiany prezentują różne typy użytkowania:  normalny – 10 odmian;  normalno – cukrowy – 3; cukrowy – 2; normalno – plenny – 1; plenny – 1.

Jantar – odmiana typu normalnego (N). Plon korzeni powyżej wzorca, plon cukru duży. Jakość technologiczna średnia. Dość mała odporność na chwościka buraka. Przy uprawie odmiany w warunkach sprzyjających występowaniu chwościka należy przewidzieć bardziej intensywną ochronę. Hodowca: Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

Klara – jedna z najnowszych polskich odmian buraka cukrowego. Reprezentuje normalno – cukrowy (NZ) typ użytkowy. Charakteryzuje się wysokim plonem cukru i prawidłowo zbilansowaną proporcją pomiędzy plonem korzeni, a zawartością cukru.
Hodowca: Wielkopolska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.

Bielik – odmiana typu normalnego (N). Plon korzeni dość duży, plon cukru duży. Jakość technologiczna dość dobra, zawartość azotu szkodliwego i sodu dość niska, potasu – średnia. Odporność na chwościka buraka średnia. Hodowca: Sesvanderhave N.V./S.A.

BTS 1125 N – odmiana typu normalnego (N). Charakteryzuje się dużym plonem korzenia i cukru. Jakość technologiczna średnia: zawartość cukru poniżej wzorca, zawartość azotu szkodliwego dość niska, potasu – średnia, sodu – wysoka. Hodowca deklaruje odporność na chwościka buraka i mątwika burakowego. Hodowca: Betaseed GmbH

Coati – typ użytkowy normalno – plennego (NP). Plon korzeni bardzo duży, a cukru duży. Jakość technologiczna gorsza od wzorca. Odporność na chwościka buraka – średnia. Hodowca: Sesvanderhave N.V./S.A.

Everest – typ użytkowania – odmiana plenna (P). Zawartość cukru w korzeniach duża i plon cukru duży. Jakość technologiczna gorsza od wzorca. Średnia odporność na chwościka. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego (wg Hodowcy). Hodowca: MariboHilleshög ApS

FD Benji – odmiana typu normalnego (N). Plon korzenia i cukru duży. Jakość technologiczna gorsza od wzorca. Odmiana średnio odporna na chwościka, ale tolerancyjna na mątwika burakowego. Hodowca: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

FD Drift – odmiana należy do typu normalnego (N). Plony korzeni  i cukru są bardzo wysokie. Jakość technologiczna średnia. Odmiana średnio odporna na chwościka buraka.

Hodowca: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

FD Glisse – odmiana typu cukrowego (C). Plon korzeni poniżej wzorca, plon cukru dość duży. Jakość technologiczna dość dobra. Średnia odporność na chwościka.

Hodowca: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

FD Raid – odmiana typu normalnego (N). Plony korzeni i cukru bardzo duży. Jakość technologiczna średnia. Odmiana średnio odporna na chwościka buraka.

Hodowca: SAS Florimond Desprez Veuve & Fils

Fronta – odmiana prezentuje normalny typ użytkowy (N), tolerancyjna na mątwika burakowego, o dość małej odporności na chwościka. Plony korzeni i cukru na poziomie wzorca. Jakość technologiczna średnia. Przy uprawie odmiany w warunkach sprzyjających występowaniu chwościka należy uwzględnić bardziej intensywną ochronę. Hodowca: DLF Seeds A/S

Hubertus – odmiana typu normalno – cukrowego (NC). Plon korzeni powyżej wzorca, plon cukru duży. Jakość technologiczna średnia. Dość mała odporność na chwościka buraka. Przy uprawie odmiany w warunkach sprzyjających chwościkowi należy przewidzieć bardziej intensywną ochronę. Hodowca deklaruje, tolerancję odmiany na mątwika burakowego. Hodowca: Strube D&S GmbH

Moringa – Odmiana typu normalnego (N). Plon korzeni powyżej wzorca, cukru dość duży. Jakość technologiczna gorsza od wzorca. Odporność na chwościka buraka powyżej średniej. Hodowca: Sesvanderhave N.V./S.A.

Opoka –  odmiana typu normalno-cukrowego (NC). Plon korzeni powyżej wzorca, plon cukru duży. Jakość technologiczna średnia. Odporność na chwościka buraka dość duża.

Hodowca: Sesvanderhave N.V./S.A.

Stepanka KWS –  odmiana typu cukrowego (C). Plon korzeni i cukru poniżej wzorca. Jakość technologiczna dobra. Odporność na chwościka buraka średnia.

Hodowca: KWS Saat SE & Co. KGaA

Valzer – odmiana typu normalnego (N). Plon korzeni powyżej a, plon cukru poniżej wzorca. Jakość technologiczna średnia. Bardzo duża odporność na chwościka. Hodowca: DLF Seeds A/S

Wojownik – Odmiana typu normalno-cukrowego (NC). Plon cukru duży, a korzeni powyżej wzorca. Jakość technologiczna gorsza od wzorca; zawartość cukru dość wysoka, zawartość azotu szkodliwego dość wysoka, potasu – wysoka, sodu – średnia. Odmiana tolerancyjna na mątwika burakowego (wg hodowcy), o dość dużej odporności na chwościka buraka. Hodowca: Sesvanderhave N.V./S.A

 

Tabela 1

Plon korzeni i plon technologiczny cukru nowych odmian wg badań COBORU w 2017 – 2018

Odmiana Plon korzeni Plon technologiczny cukru  

 

 

Odmiana

 

Plon korzeni

Plon technologiczny cukru
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Wzorzec, dt z ha, % Wzorzec, dt z ha Wzorzec, dt z ha, % Wzorzec, dt z ha
805 889 127,2 139,2 805 889 127,2 139,2
Jantar 98 103 100 103 FD Raid 104 103 105 103
Klara 103 105 103 103 Fronta 99 104 99 101
Bielik 101 105 100 104 Hubertus 99 104 101 105
BTS 1125 N 102 104 103 102 Moringa 99 102 100 102
Coati 102 113 99 107 Opoka 98 105 101 105
Everest 107 107 100 101 Stepanka KWS 93 98 98 99
FD Benji 102 106 102 105 Valzer 99 102 97 100
FD Drift 104 106 106 105 Wojownik 99 105 101 106
FD Glisse 98 99 101 102  

 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) przewiduje, że średni plon korzeni buraka cukrowego wyniesie około 60 t/ha, a technologiczny plon cukru około 9 t/ha. Produkcja cukru wyniesie ok. 2150 tys. ton i będzie większa od krajowego zużycia, które wynosi ok. 1800 tys. ton. Powierzchnia upraw buraków cukrowych to około 240 tys. ha i jest nie co większa niż w roku ubiegłym.

Ceny cukru na rynku krajowym wykazują tendencję wzrostową. W lipcu 2019 r. średnia cena zbytu cukru w workach wyniosła 1,68 zł/kg i była o 0,8 % wyższa niż w czerwcu br., a o 2,4 % niższa niż przed rokiem.  Wzrost cen jest niekorzystny dla konsumentów, w tym dla przedsiębiorstw wtórnego przetwórstwa żywności, gdyż będzie skutkował wyższymi kosztami przetwórstwa. Natomiast wypłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczno – finansową przemysłu cukrowniczego w 2019 r.

 

Tabela 2

Preferowana lista odmian buraka cukrowego dla plantatorów

Lp. Odmiana Odporność deklarowana COBORU Rok rejestracji Odmiana Odporność deklarowana COBORU Rok rejestracji
Firma nasienna:  Betaseed Firma nasienna:  KHBC
1 BTS 3865 Rh 2018 Fantazja Rh, Cr 2015
2 Firma nasienna:  DLF Jaromir Rh, Cr 2018
3 Bravura Rh 2017 Krajan Rh 2016
4 Contenta Rh, N 2015 Kujavia Rh 2017
5 Vinnare Rh, A 2018 Firma nasienna:  SESV
6 Firma nasienna:  Florimond Desprez Ozon Rh 2017
7 FD Taekwondo Rh, N 2016 Traper Rh, N 2018
8 Firma nasienna:  Maribo Tur Rh, Cr, N 2018
9 Diplomat Rh 2017 Firma nasienna:  Strube
10 Pacific Rh, Cr 2018 Denzel Rh 2015
11 Zeltic Rh, Cr, N, 2016 Lancaster Rh, N 2016
12 Firma nasienna:  WHBC Mazur Rh 2017
13 Jagiellon Rh, Cr 2018
14 Marynia Rh 2017

Legenda; Rh – rizomania, Cr – cercospora, N – nematody, A – aphanomyces

 
Źródło: https://cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/3171-nowe-odmiany-buraka-cukrowego-w-2019-r