Krótkie łańcuchy dostaw żywności – publikacja, filmy

„Krótkie łańcuchy dostaw – forma rozwoju lokalnych producentów żywności” to tytuł publikacji wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Opracowanie zawiera informacje obejmujące zagadnienia:

  • idei tworzenia i szans rozwoju krótkich łańcuchów dostaw żywności,
  • regulacje dotyczące produkcji i sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych,
  • przykłady innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie mięsa możliwych do wdrożenia przez małe zakłady przetwórcze
  • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w małych zakładach,
  • zasady opodatkowania prowadzenia działalności produkcji i sprzedaży żywności przez producenta rolnego.

 

Publikacja – Pobierz

 

Zachęcamy również do obejrzenia czterech filmów informacyjnych dotyczących uruchamiania małego przetwórstwa żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Filmy przedstawiają możliwości produkcji żywności przez producentów rolnych w ramach różnych rozwiązań formalnych tj. w ramach działalności rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej lokalnej i ograniczonej. Zawierają przykłady przyzagrodowego przetwórstwa oraz zastosowane przez gospodarstwa rozwiązania prowadzenia działalności przy zachowaniu niezbędnych wymagań w zakresie higieny i bezpieczeństwa żywności. Filmy prezentują również dobre praktyki organizacji sprzedaży wyprodukowanej żywności na lokalnych rynkach. Zakres tematyczny filmów obejmuje niżej wymienione rodzaje działalności:

Przygotowane materiały zawierają informacje pomocnicze dla już działających, jak i nowych podmiotów, planujących prowadzenie sprzedaży żywności z gospodarstwa, w których znajdą niezbędną wiedzę i porady, dzięki którym będą mogły rozwijać swoją działalność i zwiększać dochody w gospodarstwie.

Publikacje i filmy zostały opracowane i opublikowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w ramach operacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych”.