Listopadowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z listopadowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu zagadnieniom dotyczącym gleby:

  • „Misja” UE w zakresie zdrowia gleby i żywności, mająca na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia gleb, zwiększania wiedzy i opracowywania rozwiązań dla różnych jej rodzajów, wykorzystania i wyzwań glebowych w Europie.
  • Prace irlandzkiej Grupy Operacyjnej DANÚ Farming dot. programu umożliwiającego przejście na rolnictwo biologiczne, czyli całościowe podejście do zarządzania glebą, uprawami i pastwiskami.
  • 100 technologii odzyskiwania składników odżywczych i nowatorskie produkty nawozowe.
  • Pomiar funkcji gleby za pomocą nawigatora gleby.
  • Hiszpańska Grupa Operacyjna testuje czy suchy siew ryżu może być rozwiązaniem na zagrażające polom ryżowym w hiszpańskiej delcie rzeki Ebro zasolenie gleby oraz ślimaka jabłkowego.
  • FERTIBIO – włoska Grupa Operacyjna wykorzystuje mikroorganizmy i biomateriały do opracowywania innowacyjnych nawozów biologicznych.