Innowacje cyfrowe dla rolnictwa – relacja z IV Forum Wiedzy i Innowacji

W dniach 13 i 14 listopada br. w Warszawie odbyło się IV Forum Wiedzy i Innowacji zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Projekt zrealizowano w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” PROW na lata 2014-2020. W Forum uczestniczyli przedstawiciele nauki, doradcy, rolnicy, przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa, którzy wspólnie dyskutowali o kierunkach rozwoju polskiego rolnictwa.

Program podzielono na kilka części, w tym sesję plenarną, panelową oraz posterową połączoną z wystawą innowacyjnych rozwiązań IT dla rolnictwa i dwoma konkursami.

Otwierając sesję plenarną Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW powiedział iż jest oczywiste, że wiedza i innowacje to klucz do nowoczesności. Z kolei dyrektor CDR w Brwinowie Ireneusz Drozdowski podkreślił, że rolnik jest nie tylko producentem żywności ale także opiekunem klimatu i środowiska. Wyraził też przekonanie, że IV Forum Wiedzy i Innowacji rozwinie w jego uczestnikach ciekawość świata.

Obecny podczas Forum Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, za niezwykle istotną uznał ścisłą współpracę uczelni, ośrodków doradztwa rolniczego i szkół rolniczych, aby innowacyjne rozwiązania, w tym nowe technologie, wykorzystanie zasobów satelitarnych w rolnictwie czy digitalizacja, mogły być szybko transferowane do praktyki rolniczej. Musimy szybko i dobrze wykorzystywać nowoczesną wiedzę – powiedział minister.

W dalszej części sesji plenarnej poruszano tematy które dotyczyły problemów niezwykle ważnych z punktu widzenia innowacyjności i konkurencyjności w rolnictwie i sektorze żywnościowym. Mówiono na temat wparcia rolnictwa w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027, inteligentnego rolnictwa i inteligentnej wsi (Smart Agriculture and Smart Villages), wykorzystania zasobów satelitarnych w rolnictwie oraz finansowania rozwiązań innowacyjnych w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020.

Integralną częścią Forum były cztery panele tematyczne, których tematyka nawiązywała do referatów plenarnych. W roku bieżącym tematyka paneli dotyczyła:

  1. Innowacyjnych technologii wybranych upraw.
  2. Innowacji w produkcji zwierzęcej.
  3. Digitalizacji w rolnictwie.
  4. Krótkich łańcuchów dostaw.

Zakres merytoryczny i treści wystąpień oraz głosów w dyskusji w ramach poszczególnych paneli wskazują, że uczestnicy IV Forum Wiedzy i Innowacji dostrzegają i uwzględniają współczesne priorytety polskiego rolnictwa i sektora żywnościowego, takie jak chociażby innowacje cyfrowe dla rolnictwa. Dostrzegają ich różnorodność i złożoność, ale także znaczenie dla społeczeństwa i środowiska.

Forum towarzyszyła sesja posterowa, wystawa innowacyjnych rozwiązań IT dla rolnictwa oraz prezentacja ciekawych projektów realizowanych przez grupy operacyjne EPI w ramach działania Współpraca.

W tym roku po raz pierwszy przeprowadzono również dwa konkursy promujące najciekawsze projekty i rozwiązania dotyczące rolnictwa:
Laureatami w konkursie na „Najciekawszy projekt realizowany w ramach środków unijnych/KSOW” zostali:

  • I miejsce: „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” – Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy
  • II miejsce ex aequo: „CYBELE-Wspomaganie precyzyjnej hodowli z wykorzystaniem Big Data i sztucznej inteligencji” – Poznańskie Centrum Superkomputerowo–Sieciowe oraz: „Agroinnowacja” – produkcja bydła opasowego

Laureatami w konkursie na „Najciekawsze rozwiązania IT dla rolnictwa” zostali:

  • I miejsce: „Inteligentne rolnictwo” – Agrego
  • II miejsce: „eDWIN Internetowa platforma doradzania i wspomagania w IOR” – WODR Poznań.
  • III miejsce: „Cattle Reporting System – Ocena wartości hodowlanej bydła rasy HF” – Instytut Zootechniki

Podsumowując tegoroczne Forum, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz z IUNG-PIB w Puławach podkreślił że przebieg obrad plenarnych i paneli tematycznych wskazują, iż cele konferencji są stale aktualne, a samo wydarzenie jest bardzo dobrą, ciekawą i potrzebną płaszczyzną spotkań i współpracy nauki z doradztwem, przemysłem i praktyką rolniczą. Jego zdaniem, zarówno w ramach obrad plenarnych jak i paneli, zaprezentowano bogatą, stale poszerzaną ofertę wsparcia, jakiego nauka i doradztwo są w stanie udzielić praktyce gospodarczej, społeczeństwu i organom decyzyjnym, na różnych poziomach zarządzania.

O dużym zainteresowaniu Forum i trafnym doborze poruszanych tematów świadczy udział w wydarzeniu ponad 200 osób, w tym gości z zagranicy.