Projekty SIR zrealizowane w okresie maj-czerwiec 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z projektów zrealizowanych w okresie maj-czerwiec 2019 r. przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Jednocześnie informujemy, że lista planowanych inicjatyw opublikowana jest na stronie internetowej SIR w zakładce „Wydarzenia”.

 

Do pobrania:

Projekty zrealizowane maj-czerwiec 2019