Projekty SIR zrealizowane w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami ze zrealizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego projektów,  w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że lista planowanych inicjatyw opublikowana jest na stronie internetowej SIR w zakładce „Wydarzenia”.

 

Do pobrania:

Zrealizowane projekty SIR styczeń-kwiecień 2019 r.