Zapraszamy na IV Forum Wiedzy i Innowacji

W dniach 13 i 14 listopada 2019 r. w Sangate Hotel Airport w Warszawie, ulica Komitetu Obrony Robotników 32, odbędzie się IV Forum Wiedzy i Innowacji, którego organizatorem jest Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Projekt realizowany jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem wydarzenia jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany doświadczeń, wiedzy i informacji o innowacyjnych rozwiązaniach w rolnictwie, a także promocja tych rozwiązań w praktyce. Forum będzie też okazją do nawiązania kontaktów oraz tworzenia potencjalnych partnerstw innowacyjnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli nauki, doradztwa rolniczego, brokerów innowacji, instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, rolników, w tym przedstawicieli grup operacyjnych EIP, przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Podczas Forum zostaną omówione zagadnienia dotyczące między innymi wsparcia rolnictwa w ramach Planu Strategicznego WPR po 2020 roku, inteligentnego rolnictwa i inteligentnej wsi, wykorzystania zasobów satelitarnych w rolnictwie oraz dobrych praktyk w funkcjonowaniu grup operacyjnych EIP. W programie przewidziano także spotkania dyskusyjne w ramach 4 paneli tematycznych (Innowacyjne technologie wybranych upraw, Innowacje w produkcji zwierzęcej, Digitalizacja w rolnictwie oraz Krótkie łańcuch dostaw – dobre praktyki). Forum będzie towarzyszyła sesja posterowa i wystawa prezentująca innowacyjne rozwiązania IT (technologie informatyczne) dla rolnictwa. W tym roku po raz pierwszy zaplanowano również przeprowadzenie dwóch konkursów promujących najciekawsze projekty i rozwiązania dotyczące rolnictwa:

  1. Najciekawszy projekt/operacja realizowany w ramach środków unijnych/ KSOW
  2. Najciekawsze rozwiązania IT dla rolnictwa

 

Udział w Forum jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie będzie decydowała kolejność przesłania zgłoszenia. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Forum zostaną Państwo powiadomieni mailem potwierdzającym. Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać/rejestrować do dnia 4 listopada 2019r.

Osoby odpowiedzialne merytorycznie:

1. Dariusz Pomykała, tel. 48 365 69 40, e-mail: d.pomykala@cdr.gov.pl,
2. Katarzyna Cieślakowska, tel. 48 365 69 35, e-mail: k.cieslakowska@cdr.gov.pl.

Honorowy patronat nad IV Forum Wiedzy i Innowacji objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski.

Do pobrania: