Październikowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z październikowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Gaje oliwne i drony: science fiction stało się rzeczywistością – hiszpańska Grupa Operacyjna „I + D + i Precision Agriculture” bada, w jaki sposób można wykorzystać drony do poprawy wydajności i konkurencyjności w uprawie oliwek, jednocześnie chroniąc obszary naturalne.
  • Zróżnicowanie upraw: wiele korzyści dla gospodarstwa mleczarskiego – holenderski hodowca bydła mlecznego Matté Eikelenboom bada zróżnicowanie upraw na pastwiskach, aby stymulować cykl glebowy i poprawić zdrowie swoich krów. Jego mieszane pastwiska wykazują obiecujące wyniki w zakresie jakości paszy i zdrowia zwierząt. Różnorodność gatunków pomaga również zwiększyć zawartość materii organicznej w glebie.
  • Raport końcowy Grupy Fokusowej EIP-AGRI dotyczący zwiększenia produkcji i wykorzystania energii odnawialnej na poziomie gospodarstwa i na obszarach wiejskich.
  • Warsztaty „Small is smart” – innowacyjne rozwiązania dla małych gospodarstw rolnych i leśnych, które odbędą się pod koniec tego miesiąca w Bukareszcie w Rumunii, mające na celu promowanie nawiązywania kontaktów między ludźmi i projektów dotyczących innowacji i wdrażania nowych technologii w małych gospodarstwach rolnych i leśnych.
  • Bioekonomia w magazynie Agrinnovation.
  • Raport dotyczący zmian klimatu i przyszłości rolnictwa opublikowany przez EEA.