Projekt badawczy „INNOSETA” w ramach „HORYZONT 2020″ – zaproszenie na regionalne warsztaty

Przyspieszenie innowacyjnych praktyk dotyczących sprzętu do oprysków. Szkolenie i doradztwo w zakresie Europejskiego Rolnictwa poprzez aktywizację systemów innowacji i wiedzy rolniczej

 

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym „INNOSETA ” w ramach programu „HORYZONT 2020” .

Celem projektu INNOSETA jest stworzenie sieci tematycznej dotyczącej sprzętu opryskowego, szkoleń i doradztwa. Projekt pomoże w efektywniejszej wymianie informacji pomiędzy naukowcami, społecznością rolników, usługami pomocniczymi i przemysłem. Sieć ta połączy bezpośrednio stosowane rozwiązania badawcze i komercyjne z potrzebami obywateli i innowacyjnymi pomysłami, przyczyniając się do zlikwidowania różnic w zakresie badań i innowacji w tym obszarze.

W ramach projektu serdecznie zapraszamy na regionalne warsztaty, które odbędą się w czwartek 10.10.2019 r. w godzinach 10:00-14:00 w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

Zaproszenie i program