Wyjazd studyjny pn.”Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności”- nabór uczestników

Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości wraz z Polskim Instytutem Rolnictwa sp. z o.o. i Fundacją Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Farmy wertykalne przyszłością zrównoważonej produkcji żywności”, który odbędzie się  w terminie 19-24.10.2019 r. w Holandii.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Wyjazd skierowany jest do 30 uczestników z terenu całej Polski, w tym min. 15 osób w wieku do 35 lat, osób lub przedstawicieli podmiotów zaineresowanych tematyką uprawy wertykalnej oraz wdrożeniem takiej technologii na terenie Polski. Zapraszamy do udziału w wyjeździe rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inne osoby zainteresowane tematyką operacji, a więc podmiotów, które są zainteresowane wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji żywności i będą mogły stworzyć potencjalne grupy operacyjne.

 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczestników operacji we wdrażaniu innowacyjnych technologii w zakresie produkcji rolniczej w oparciu o farmy wertykalne, na podstawie przykładów dobrych praktyk z Holandii, wśród 30 uczestników operacji zainteresowanych możliwością współpracy we wdrażaniu tej wiedzy.

 

Program wyjazdu studyjnego obejmuje m.in. Prelekcję nt. działania „Współpraca” oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich; wizytę na Uniwersytecie w Wageningen – wykład pn. „Rola nauki w zakresie uprawy wertykalnej, jej rozwoju oraz prowadzonych badań”; wizyty na wertykalnych farmach badawczych; wizytę na farmie wertykalnej zajmującej się produkcją warzyw; wizytę na farmie wertykalnej produkującej i sprzedającej warzywa w sposób bezpośredni do konsumentów; wizytę na autonomicznej farmie sałaty.

 

Uczestnicy pozyskają bezpośrednią i praktyczną wiedzę na temat – uprawy wertykalnej oraz sprzedaży bezpośredniej produktów tak wytworzonych, działania „Współpraca” i możliwości współdziałania przy realizacji innowacyjnych wdrożeń w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Efekty długofalowe – wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, wzrost świadomości na temat wdrażania innowacyjnych upraw, intensyfikacja udziału innowacyjnych upraw w bilansie polskiego rolnictwa.

Osoby zainteresowane udziałem w wyjeździe studyjnym proszone są o wypełnienie oraz własnoręczne podpisanie karty zgłoszeniowej i złożenie jej do 04 października 2019 r. do godz. 14:00 do siedziby stowarzyszenia (ul. Tkacka 5 lok. 6, 42-200 Częstochowa), bądź przesłanie zeskanowanego zgłoszenia e-mail na adres: stowarzyszenie.csrmp@gmail.com również do 04 października 2019 r. do godz. 14:00.

 

Dokładne informacje dotyczące wyjazdu zostaną podane uczestnikom zakwalifikowanym do udziału w operacji. Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod nr tel. 534 299 522. Uczestników wyłoni zespół projektowy powołany przez prezesa CSRMP. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje również kolejność zgłoszeń.

 

Do pobrania:

Karta-zgłoszenia-uczestnictwa

Program

 

Źródło: www.csrmp.pl