Wrześniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • inspirujące pomysły portugalskiej Grupy Operacyjnej HortInf, która próbuje znaleźć naturalne alternatywy zwalczania chwastów;
  • raport z seminarium EIP-AGRI „Wielopoziomowe strategie cyfryzacji rolnictwa i obszarów wiejskich”;
  • projekt IoF2020 finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”, koncentrujący się na promowaniu rolnictwa precyzyjnego w celu zapewnienia bezpiecznej i zdrowej żywności oraz wzmocnienia konkurencyjności rolnictwa i łańcuchów żywnościowych w Europie;
  • bezpłatny kurs online na temat zrównoważonej produkcji żywności organizowany przez EIT Food;
  • estońska interaktywna mapa gleby nagrodzona w tym roku nagrodą innowacyjną Friedricha Georga Magnusa von Berga, oferująca rolnikom bezpłatne porady dotyczące przydatności upraw;
  • Zaproszenie otwarte – seminarium „Nowe umiejętności w cyfrowym rolnictwie” organizowane przez Komisję Europejską i EIP-AGRI, które odbędzie się w dniach 5-6 lutego 2020 r. w Hiszpanii.