Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie – nabór uczestników

Zachęcamy do udziału w konferencji  połączonej z wizytą w gospodarstwie demonstracyjnym  pt.: „Gospodarstwa demonstracyjne efektywnym instrumentem transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie”, organizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie SIR.

Celem konferencji jest upowszechnienie informacji na temat działania PROW Transfer wiedzy i działalność informacyjna, Poddziałanie 1.2 wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych, a także zaprezentowanie  idei powstawania gospodarstw demonstracyjnych. Celem konferencji jest również wzmocnienie tworzenia się sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie.

 

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2019r.

 

W dniu 6 października zapraszamy Państwa do gospodarstwa demonstracyjnego w Skrzelewie, gm. Teresin na XXI Dni kukurydzy.  Natomiast w dniu 7 października odbędzie się stacjonarna konferencja, w której prelegentami będą m.in. przedstawiciele MRiRW, instytutów naukowych, uczelni rolniczych oraz  rolnicy prowadzący demonstracje. (miejsce konferencji będzie znajdowało się w pobliżu gospodarstwa demonstracyjnego, zostanie wyłonione po przeprowadzeniu procedur przetargowych
o czym Państwa poinformujemy).

Do udziału w konferencji zapraszamy doradców, przedstawicieli instytucji naukowych, osoby prowadzące gospodarstwa demonstracyjne, gospodarstwa opiekuńcze i edukacyjne oraz rolników chcących przystąpić do sieci gospodarstw demonstracyjnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a także zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu do miejsca realizacji konferencji. Jednocześnie chcemy poinformować, o możliwości skorzystania z transportu autokarowego do i z gospodarstwa demonstracyjnego.

Zwracamy się ze szczególną prośbą do doradców, aby zapraszali i zachęcali do udziału w konferencji rolników, którzy chcieliby przystąpić do krajowej sieci gospodarstw demonstracyjnych.

 

Zgłoszenia na konferencję należy przesłać na załączonym formularzu, najpóźniej do 23 września 2019r na adres e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl.

Niezbędne informacje o konferencji, w tym potwierdzenie uczestnictwa, adres miejsca realizacji oraz program, będą przesyłane Państwu po zakończeniu naboru na wskazane w formularzu indywidualne adresy email.

Osoby do kontaktu

w sprawie zgłoszeń:

Anna Korczykowska, a.korczykowska@cdr.gov.pl, 22 729 66 34 wew. 253

 

w sprawach merytorycznych:

Barbara Grygo, b.grygo@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 24,

Piotr Płachetko, p.plachetko@cdr.gov.pl, tel. 22 125 62 71

 

Karta zgłoszenialink zewnętrzny

Ramowy programlink zewnętrzny

 

Źródło: strona internetowa CDR w Brwinowie