Nowoczesne systemy zarządzania w chowie bydła

Zachęcamy do udziału w szkoleniu stacjonarnym połączonym z warsztatami pt.: Transfer wiedzy w zakresie nowoczesnych systemów zarządzania w chowie bydła, zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w zakresie Działania 5 KSOW na lata 2014-2020. W ramach operacji zostaną zrealizowane 2 trzydniowe szkolenia z zakresu chowu i hodowli była mlecznego oraz 2 trzydniowe szkolenia z zakresu chowu bydła mięsnego.

Szkolenie z chowu zakresu bydła mlecznego:

Szkolenia z chowu zakresu bydła mięsnego:

  • 24-26 września 2019, powiat zielonogórski – karta zgłoszenialink zewnętrzny
  • I połowa października (termin w trakcie ustaleń) – Bydgoszcz – karta zgłoszenia

* Dokładne adresy miejsc szkolenia zostaną podane po rozstrzygnięciu przetargów.

Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio zajmujących się chowem i hodowlą bydła.

  • Rolników oraz członków grup producentów lub stowarzyszeń branżowych.
  • Młodych rolników.
  • Doradców rolniczych
  • Nauczycieli szkół rolniczych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy szkolenia pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Celem głównym operacji jest budowa powiązań poziomych i pionowych w sferze agrobiznesu oraz podniesienie merytorycznej i praktycznej wiedzy z zakresu technologii i organizacji chowu i hodowli bydła.

Celem szczegółowym jest podniesienie poziomu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w budownictwie obór, w tym budownictwa niskonakładowego i ich wyposażeniu, zdrowia zwierząt, żywienia bydła mlecznego oraz mięsnego, doskonalenia genetycznego oraz zarządzania stadem bydła.

W trakcie szkoleń związanych z chowem bydła mlecznego zaplanowane są wizyty w mleczarni oraz gospodarstwach rolnych nagrodzonych za najlepsze wyniki produkcyjne.

W części szkoleń związanych z chowem bydła mięsnego zostały przewidziane wizyty w gospodarstwach prowadzących chów bydła w systemie QMP.

 

Zgłoszenia na szkolenie należy składać za pośrednictwem załączonego formularza, najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia do Anny Korczykowskiej na adres e-mail: a.korczykowska@cdr.gov.pl.

Szczegółowe informacje o szkoleniu wraz z adresem miejsca realizacji, a także zakwalifikowaniu we wskazanym terminie, będą przesyłane Państwu po zakończeniu naboru na wskazane w formularzu indywidualne adresy email.

Osoby do kontaktu

 

Program szkolenialink zewnętrzny

 

Źródło: Strona internetowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie