Rolnictwo precyzyjne w teorii i praktyce

W dniach 3 -5 lipca 2019r. odbyło się spotkanie z cyklu „Nauka Doradztwu Rolniczemu” organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Tematem przewodnim tego spotkania było „Rolnictwo precyzyjne w teorii i praktyce”. A jego celem, podobnie jak poprzednich spotkań z tego cyklu, było pogłębienie wiedzy w danym zakresie oraz umożliwienie wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i implikacja najnowszych rozwiązań do praktyki rolniczej.

W pierwszym dniu spotkania odbyły się wykłady, których tematem było wskazanie głównych kierunków badań jakimi zajmuje się rolnictwo precyzyjne oraz przedstawienie już zdobytych doświadczeń, osiągnięć i rozwiązań.

Wykłady prowadzili pracownicy IUNG w Puławach oraz z Instytutu Agrofizyki PAN. Po przywitaniu uczestników prof. Stanisław Krasowicz przedstawił działalności IUNG w Puławach w zakresie wsparcia innowacyjności i konkurencyjności produkcji roślinnej w Polsce. Przedstawione zostały główne kierunki badań w tym zakresie, wyzwania jakie postawił sobie Instytut oraz czynniki wpływające na produkcję roślinną w Polsce. Omówił także bariery i utrudnienia w transferze wiedzy oraz innowacji.

Kolejny wykład przedstawiony przez dr Rafała Pudełko w głównej mierze dotyczył istoty oraz podstawowych zasad stosowania rolnictwa precyzyjnego. Przedstawione zostały metody oraz techniki stosowane w rolnictwie precyzyjnym ze szczególnym uwzględnieniem teledetekcji. Następnym tematem jaki opracował dr Jacek Niedźwiecki było prowadzenie badań stanu agrochemicznego gleb i określanie w niej zawartości materii organicznej, zasobności oraz pH, co jest podstawą dobrze prowadzonej gospodarki w rolnictwie precyzyjnym. Tu również przedstawione zostały nowoczesne metody i techniki jakie są dostępne do przeprowadzania tego typu badań na odpowiednią skalę umożliwiającą opracowanie danych dla wszystkich rodzajów gospodarstw, zarówno średnich jak i uprawiających większe areały. Prof. Alicja Pecio podniosła zagadnienie optymalizacji nawożenia z uwzględnieniem nawożenia mineralnego oraz stanu odżywienia roślin i czynników ograniczających wykorzystanie składników mineralnych. Prowadzenie łanu oraz regulacja zachwaszczenia została omówiona w wykładzie prof. Krzysztofa Domaradzkiego ze szczególnym uwzględnieniem ich stosowania w rolnictwie precyzyjnym. Instytut Agrofizyki PAN reprezentowany prze Panią prof. Magdalenę Frąc przedstawił tematykę znaczenia bioróżnorodności w zakresie rolnictwa precyzyjnego. Przedstawione zostały funkcje mikroorganizmów w agroekosystemach, ich udział w tworzeniu próchnicy oraz zależność pomiędzy występowaniem organizmów glebowych a chorobami roślin i ich fitopatogenami.

Po wykładach odbyła się wizyta w gospodarstwie Osiny, które jest częścią Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Kępa IUNG, gdzie prof. Mariusz Matyka przedstawił techniczne uwarunkowania rolnictwa precyzyjnego a uczestnicy mogli zapoznać się z maszynami jakich Instytut używa do tego rodzaju gospodarowania. Zaprezentowano również kolekcję roślin energetycznych z omówieniem poszczególnych gatunków, ich zalet i perspektyw szerszego zastosowania w rolnictwie.

Kolejne dwa dni były poświęcone na praktyczne zapoznanie się z tematyką rolnictwa precyzyjnego. W tym celu doradcy odwiedzili gospodarstwa, które już wdrożyły ten rodzaj gospodarowania. Pan Henryk Pawelec z miejscowości Chmiel Kolonia w woj. Lubelskim nie tylko gospodaruje na ponad 100 hektarowym gospodarstwie, ale również prowadzi firmę PawRol świadczącą usługi z zakresu rolnictwa precyzyjnego. Przedstawione zostały sposoby i metody mapowania pola a następnie ich zastosowanie przez odbiorów podczas zabiegów ochrony roślin czy nawożenia.

W drugim gospodarstwie Pan Sławomir Topikowskiwłaściciel gospodarstwa wraz z przedstawicielem Firmy Azoty w Puławach przedstawili możliwości oparcia rolnictwa precyzyjnego o systemy informatyczne, które firma ma w swojej ofercie, pozwalające na stosowanie nawożenia precyzyjnego.

Zarówno wykłady jak i część praktyczna tworzyły spójną całość pozwalając spojrzeć na rolnictwo precyzyjne z różnych perspektyw w jego najważniejszych aspektach. Bogata wiedza praktyczna z tego zakresu pozwoli doradcom przekazać informacje bezpośrednio producentom rolnym a tym samym wpłynąć na lepszy sposób gospodarowania.

Prezentacje do pobrania:

DZIAŁALNOŚĆ IUNG-PIB W PUŁAWACH JAKO WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W POLSCE

ZNACZENIE BIORÓŻNORODNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

OPTYMALIZACJA NAWOŻENIA MINERALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ODŻYWIENIA ROŚLIN W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

PROWADZENIE ŁANU ORAZ REGULACJA ZACHWASZCZENIA W ROLNICTWIE PRECYZYJNYM

BADANIA STANU AGROCHEMICZNEGO GLEB

ISTOTA I PODSTAWOWE ZASADY STOSOWANIA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

Źródło: strona internetowa Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie