Lipcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z lipcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI), poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

– Działania belgijskiej Grupy Operacyjnej dotyczące opracowania procesu, który pomoże plantatorom owoców ocenić jakie odmiany warto sadzić, zgodnie z preferencjami klienta.

– Biosensory w hodowli bydła mlecznego na przykładzie doświadczeń dwóch Grup Operacyjnych z Estonii i Finlandii, które postanowiły połączyć swoje wysiłki, organizując kilka wizyt w celu wymiany doświadczeń w zakresie stosowania bioczujników w hodowli bydła mlecznego.

– Nowa broszura EIP-AGRI na temat możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.

– Relacje z wydarzeń i dokumenty warsztatowe  – warsztaty EIP-AGRI dotyczące tworzenia sieci dla płodozmianu i dywersyfikacji upraw, które odbyły się 4-5 czerwca 2019 r. w Almere, Holandia, oraz konferencja Agri Innovation Summit 2019 , która odbyła się w dniach 25–26 czerwca 2019 r.  w Lisieux we Francji na temat agroekologii.

– Projekt Horizon Europe Co-design 2021-2024, stanowiący największą międzynarodową inwestycję w badania naukowe i innowacje w Europie i jest otwarty dla uczestników na całym świecie.

– Budowanie silniejszego AKIS – dokument pn. „Budowanie silniejszych systemów wiedzy rolniczej i innowacji (AKIS)” w celu wspierania doradztwa, wiedzy i innowacji w rolnictwie i obszarach wiejskich.

– Planowany 35 Międzynarodowy Festiwal Filmowy AGROFILM  w październiku w Nitrze na Słowacji, którego celem jest podniesienie świadomości na temat najnowszej wiedzy w dziedzinie rolnictwa, produkcji żywności, żywienia i życia na wsi oraz ochrony zasobów naturalnych.

– Projekt SmartChain realizowany w ramach programu „Horyzont 2020”, mający na celu przyspieszenie przejścia na krótkie łańcuchy dostaw żywności oparte na współpracy.

– Technologie cyfrowe do zarządzania WPR – Komisja Europejska przyjmuje nowe przepisy, które pozwolą na zastosowanie szeregu nowoczesnych technologii przy przeprowadzaniu kontroli płatności obszarowych WPR.

– Projekty LANDMARK i iSQAPER – organizacja w dniu 26 sierpnia 2019 r. w Wageningen w Holandii wydarzenia dotyczącego jakości gleby i funkcji gleby.

–  Konferencja EIP Water 2019 w Saragossie w Hiszpanii, zaplanowana na dzień 12 grudnia 2019 r. na temat innowacji wodnych, skoncentrowana na działaniach mających na celu zwalczanie zanieczyszczenia wody i zwiększenie gotowości UE na skutki zmian klimatu.

 

Pobierz lipcowe wydanie newslettera EIP-AGRI