Czerwcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z czerwcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Ochrona węgla organicznego na podstawie praktyk z Polski, wykorzystujących technologię strip-till.
  • Słoweńska grupa operacyjna opracowująca i promująca system wspomagania decyzji dotyczących nawadniania w celu zwiększenia wydajności zużycia wody na poziomie gospodarstwa.
  • Raport końcowy i arkusz informacyjny Grupy fokusowej EIP-AGRI ds. rolnictwa i węgla w glebie nt. dobrych praktyk i barier dla praktyk zarządzania gospodarstwem, które zapewniają długotrwałe składowanie dwutlenku węgla w rolnictwie.
  • Projekt wielopodmiotowy „Horyzont 2020” TOMRES mający na celu zwiększenie odporności na połączony stres wodny i biogenny w produkcji pomidorów oraz maksymalizację efektywności wykorzystania wody i składników odżywczych. Projekt polega na projektowaniu i testowaniu nowych kombinacji genotypów i praktyk zarządzania w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.
  • Ankieta Komisji Europejskiej nt. wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego.
  • Artykuł z Horizon Magazine, który przedstawia projekt GenTree, tj. projekt Horyzont 2020 dot. map różnorodności genetycznej, aby pomóc lasom przetrwać zmiany klimatu .
  • Platforma The Innovation Radar czyli inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu identyfikację potencjalnych innowacji i innowatorów w finansowanych przez UE projektach badawczych i innowacyjnych.

Pobierz czerwcowy newsletter EIP-AGRI