Majowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Zarządzanie krajobrazem w celu zwiększenia różnorodności biologicznej – na przykładzie projektu grupy rolników, pszczelarzy i studentów z Normandii we Francji.
  • Holenderski projekt Fertile Circularity Achterhoek dotyczący poprawy żyzności gleby i jakości wód gruntowych i powierzchniowych poprzez zmniejszenie wypłukiwania fosforu i azotu – narzędzie online, które można wykorzystać do monitorowania cyklu odżywczego paszy dla zwierząt, gleby i nawozów.
  • Projekt UE identyfikujący przyczynę zgnilizny drzew oliwnych.
  • Raport końcowy z warsztatów EIP-AGRI nt. dywersyfikacji gospodarstw w obiegowej biogospodarce.
  • Wspólny format EIP-AGRI do zbierania i informowania o projektach, ich działaniach i wynikach w całej Europie, dostępny  na stronie internetowej EIP-AGRI – specjalny format dla grup operacyjnych i innych projektów realizowanych w ramach programu „Horyzont 2020”.
  • Włoski portal wiedzy i innowacji w systemie rolno-spożywczym, zawierający wiadomości, wydarzenia, statystyki i dokumenty dotyczące polityki w dziedzinie wiedzy, badań i innowacji,  bazę danych grup operacyjnych EIP-AGRI z Włoch oraz katalog innowacji stosowanych w rolnictwie.

Pobierz majowy newsletter EIP-AGRI