Lista ocenionych operacji Partnerów KSOW składanych w ramach działania nr 5 do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Komisja Oceny Merytorycznej Operacji ds. oceny operacji Partnerów KSOW, złożonych do działania nr 5 w ramach Konkursu nr 3/2019 na wybór operacji realizowanych w ramach dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dokonała wyboru operacji do realizacji składanych do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W związku z powyższym publikujemy Listę ocenionych operacji Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  w ramach naboru do dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla Konkursu nr 3/2019 ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2019 r. dla działania nr 5 oraz dla operacji składanych na poziomie krajowym do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

lista ocenionych operacji