Zaproszenie do udziału w warsztatach Sieci Tematycznych H2020 w ramach EIP

Zachęcamy do wzięcia udziału w III warsztatach Sieci Tematycznych H2020 w ramach Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EIP), które odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 r., godz. 13.00-17.00 w Copa-Cogeca,  Bruksela.

 

Tematem spotkania będzie wzajemna nauka i wymiana doświadczeń pomiędzy Sieciami Tematycznymi oraz innymi inicjatywami w zakresie innowacyjnych rozwiązań przynoszących korzyści rolnikom i sektorowi rolniczemu.

 

W trakcie warsztatów zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:

  • EIP-AGRI i AKIS we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 roku.
  • Przedstawienie możliwości współpracy i wzajemne angażowanie się pomiędzy Sieciami Tematycznymi na przykładzie projektów LIAISON1, EURAKNOS2 i FAIRshare3.
  • Stanowiska Sieci Tematycznych ze spotkań w latach 2016-2017.
  • Dyskusja nt. „W jaki sposób Sieci Tematyczne mogą lepiej współgrać z rolnikami i przyspieszyć innowacje? oraz „W jaki sposób Sieci Tematyczne mogą ze sobą współpracować i oraz współpracować z innymi projektami?”.

 

Spotkanie ma charakter otwarty. Zgłoszenia chęci uczestnictwa w warsztatach należy przesyłać na adres e-mail: peter.paree@zlto.nl

 

Pobierz harmonogram warsztatów