Nabór kandydatów na ekspertów w ramach działania Współpraca PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ogłoszeniem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) trwa nabór kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w terminie od 30.04.2019 r. do 31.05.2019 r.

Szczegółowa informacja o możliwości składania Wniosków o umieszczenie w wykazie ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udostępniona jest na stronie internetowej ARiMR , gdzie zostały zamieszczone wszystkie niezbędne informacje na ten temat oraz wzory dokumentów do wypełnienia.