Kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • Szwedzka Grupa Operacyjna testująca technologię automatycznego systemu przenośników taśmowych do usuwania obornika i dodawania świeżej ściółki.
  • Korzyści cyfrowej strategii dla rolnictwa na przykładzie praktyk z północnej części Niemiec Schleswig-Holstein.
  • Raport końcowy i arkusz informacyjny nt. chorób i szkodników w uprawie winorośli.
  • Arkusze informacyjne grup fokusowych EIP-AGRI zawierające podsumowanie wyników, cytaty ekspertów, pomysły Grupy Operacyjnej i potrzeby badawcze itp.
  • Platforma wiedzy na temat uprawy owoców – baza zawierająca ponad 1000 artykułów związanych z produktywnością, trwałością i jakością owoców w europejskim sektorze owocowym.
  • oraz inne dodatkowe informacje na temat działań EIP-AGRI.

Pobierz kwietniowe wydanie newslettera EIP-AGRI