10 lat KSOW – 10 lat działań wspierających priorytety PROW

W dniach 11-12 kwietnia 2019 roku w Brukseli odbyła się konferencja sieciująca pt. „NetworX – Inspiring Rural Europe”, którą otworzył Phil Hogan Komisarz UE ds. rolnictwa.

Krajową Sieć Obszarów Wiejskich reprezentowali Pan Krzysztof Janiak – Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie, Pan Paweł Krzeczunowicz – Dyrektor Oddziału w Warszawie,  przedstawiciele Jednostki Centralnej KSOW oraz jednostki regionalnej KSOW woj. opolskiego, przedstawiciel Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – broker innowacji, oraz partnerzy KSOW: członkowie lokalnych grup działania, właściciele projektów KSOW, rękodzielniczki, przedstawiciel grupy operacyjnej Pradawne Ziarno. Wśród uczestników wydarzenia obecni byli również polscy finaliści konkursu Rural Inspiration Awards.

Celem konferencji było pokazanie wartości tworzenia sieci dla rozwoju obszarów wiejskich, zaprezentowanie efektów sieciowania w Europie w ostatnich dziesięciu latach i proaktywne spojrzenie na przyszłość. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 wiejskich interesariuszy z całej Europy, którzy dyskutowali na tematy: roli sieciowania w polityce obszarów wiejskich, budowania transformacji sieci, promowania efektywnego angażowania interesariuszy w sieci,  tworzenia sieci dla innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, sieciowania z LEADER-em / CLLD oraz Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich w działaniu.

Podczas konferencji odbyła się również ceremonia wręczenia nagród finalistom konkursu Rural Inspiration Awards ,organizowanym przez Europejską Sieć na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Jednym z nagrodzonych projektów w kategorii środowisko i działania na rzecz klimatu zostało  polskie gospodarstwo Pana Krzysztofa Kowalskiego, które angażuje się we współpracę z innymi rolnikami. Jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Gospodarstwo przyjmuje grupy doradców rolnych w ramach szkoleń, współpracuje z Centrum Doradztwa Rolniczego, Mazowieckim ODR w Warszawie oddział Poświętne, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.  Gospodarstwo zdobyło wiele nagród, m.in.: Farmer Roku 2018, Wicemistrz Agroligii 2018, Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2018, pokonując 10 krajów nadbałtyckich.

Podczas dwudniowej konferencji odbywały się sesje plenarne, warsztaty tematyczne oraz targi, gdzie Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich krajów członkowskich i krajów aspirujących do członkostwa w UE oraz organizacje międzynarodowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich prezentowały swoje dokonania.

Pan Krzysztof Janiak zaprezentował działalność polskiej sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich podczas sesji poświęconej zagadnieniom innowacji. Pan Paweł Krzeczunowicz zabrał natomiast głos w części programu dotyczącej kluczowych kroków 10 lat sieciowania z perspektywy KSOW w 2018 roku. Dyrektor prowadził również warsztat na temat różnych sposobów włączania interesariuszy w działalność sieci (np. grupy tematyczne). Ponadto zaprezentował polskie podejście do koncepcji AKIS – Systemu wiedzy i informacji rolniczej, podczas sesji dotyczącej projektowania przyszłych sieci innowacji.

Więcej informacji na stronie internetowej KSOW