Marcowe wydanie newslettera EIP-AGRI

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem newslettera Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, poświęconemu m.in. następującym zagadnieniom:

  • ograniczenie stosowania antybiotyków w sektorze trzody chlewnej, w tym rozwój sieci edukacyjnej w celu zwiększenia świadomości i chęci poprawy zarządzania zdrowiem w produkcji trzody chlewnej;
  • broszura informacyjna o współpracy w krótkich łańcuchach dostaw, zawierająca pomysły dotyczące Grup Operacyjnych i potrzeby badawcze wynikające z praktyki;
  • katalog innowacyjnych projektów EIP-AGRI;
  • raport ze spotkania pn. „Warsztaty wyzwania innowacji” na temat innowacyjnych pomysłów technologicznych (np. plantacja mini kiwi i firma produkująca piwo rzemieślnicze);
  • inicjatywa o nazwie „Szlak innowacji” prowadzona przez Walońską Sieć Obszarów Wiejskich – pięć wizyt na farmie w ciągu 18 miesięcy, gromadzących różne grupy rolników, konsumentów, naukowców i doradców rolnych. Pomysł polegał na zbiorowym zidentyfikowaniu czynników i wpływu innowacji w rolnictwie, a także przyczynił się do poprawy interakcji między rolnikami a użytkownikami otaczających terenów;
  • roczny raport na temat potrzeb badawczych zawierający przegląd omawianych tematów, począwszy od obniżenia emisji gazów cieplarnianych, zarządzania składnikami odżywczymi po dostęp do danych i rozwiązania cyfrowe;
  • nowe wydarzenia i połączenia z Sieci.

Pobierz marcowe wydanie newslettera EIP-AGRI