Nowelizacja przepisów dla działania „Współpraca” PROW 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 5 marca 2019 r.  w Dzienniku Ustaw Poz. 427 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szczególnie istotną informacją jest, iż dla grup operacyjnych, które aplikowały w ostatnim naborze wniosków, zgodnie z § 2.ust. 2. cyt.: „Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie tej pomocy, które rozpoczęły bieg po dniu 15 listopada 2018 r., i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.”

Pobierz rozporządzenie

 

Źródło: zdjęcie: pixabay.com