Forum „Sieciowanie Partnerów SIR” – relacja i materiały do pobrania

W dniach 13-14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zarejestrowanych Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) pod nazwą Forum „Sieciowanie Partnerów SIR”, zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie.  W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 uczestników, w tym przedstawiciele rolników, świata nauki i biznesu, doradztwa rolniczego, a także instytucji wspierających rozwój polskiego rolnictwa takich jak KOWR czy ARiMR.

Podczas konferencji bardzo duży nacisk położono na realizację paneli sieciujących, które umożliwiły każdemu z uczestników zabranie głosu, nawiązanie bezpośrednich kontaktów z innymi Partnerami Sieci, a także wymianę doświadczeń, wiedzy i opinii w zakresie wdrażania i wspierania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich.

Niezwykle inspirujące były także wystąpienia Partnerów SIR, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz działaniami w zakresie wspierania innowacji. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Akademickiego Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Mazowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.

W trakcie wydarzenia dużo czasu poświęcono także działaniu „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020, do którego został uruchomiony drugi nabór. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać przedstawicieli 4 Grup Operacyjnych EPI, które otrzymały wsparcie w ramach pilotażowego naboru do działania: „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”, „EPI-Boguchwała”, „ModernHatchEPI.eu” oraz „Moja Soja”. Prelegenci opowiadali nie tylko o założeniach realizowanych projektów ale także o  powstawaniu Grup Operacyjnych oraz budowaniu wzajemnych relacji i zaufania.

Pierwsze spotkanie Partnerów SIR zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników, między innymi ze względu na merytoryczne wystąpienia prelegentów, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z brokerami innowacji oraz specjalistami ds. innowacji (zatrudnionymi zarówno w Centrum jak i poszczególnych Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego), a także ze względu na przyjazną atmosferę i możliwość swobodnego nawiązywania wzajemnych kontaktów. Uczestnicy konferencji jednogłośnie wyrazili opinię, że takie spotkania powinny być organizowane cyklicznie.

Materiały do pobrania:

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&B

Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny

Doświadczenia KPODR dotyczące wdrażania innowacji

PROJEKT Nowa metoda rekultywacji terenów zdegradowanych w rejonie KWB Konin z zastosowaniem uprawy konopi włóknistych

PROJEKT Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przerobie i wykorzystaniu lnu oleistego i konopi uprawianych na  nasiona w gospodarstwach ekologicznych

Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy

Inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich